SKÁaRO


Slovenský klub ázijských a ruských ovčiakov

Archív

2013

Vážení chovatelia, klub SKÁaRO zorganizoval 20.4.2013 Stredoeurópsku výstavu kaukazských a stredoázijských ovčiakov v areáli Horárne u Rácza v Mochovciach. Na rok 2013 plánujeme ešte zorganizovať…


2012

V roku 2012 klub zorganizoval dve výstavy: Stredoeurópsku výstavu (Kamenný mlyn, 04/2012) a Klubovú výstavu (Mochovce, 09/2012)


2011

V roku 2011 klub zorganizoval dve výstavy: Stredoeurópsku výstavu (Kamenný mlyn, 04/2011) a Klubovú výstavu (Mochovce, 09/2011)


2010

V roku 2010 SKÁaRO zorganizoval dve klubové výstavy:- Stredoeurópska výstava - Kamenný Mlyn, 18.4.2010- Klubová výstava - Čaradice, 11.9.2010


2009


2008


2007


2006