SKÁaRO


Slovenský klub ázijských a ruských ovčiakov

Generálny sponzor HAPPY DOG - benefity pre klub i jeho členov!

Začiatkom roka prebehli rokovania ohľadne sponzoringu klubových výstav medzi výborom klubu a viacerými výrobcami krmív a produktov, ich výsledkom…


19. Stredoeurópska špeciálna výstava stredoázijských ovčiakov

Vážení členovia klubu, vystavovatelia, chovatelia, majitelia a priaznivci plemena Stredoázijský ovčiak.Slovenský klub Ázijských a Ruských ovčiakov si…


Pokyny pre importy a exporty od poradcu chovu:

Vážení členovia, chovatelia klubu SKÁaRO, V prípadoch importovaných zvierat ako aj v prípadoch exportu kedy si šteniatka od Vás kúpia chovatelia z iného štátu, t.j. mimo SR je potrebné postupovať…


Oznam poradcu chovu SKÁaRO: povinnosti chovateľa.

Oznam poradcu chovu SKÁaRO:S blížiacim sa koncom roka 2019 si dovolím chovateľom SAO pripomenúť povinnosti v súvislosti s chovom podľa platných chovateľských poriadkov ( CHP SKÁaRO, UKK, SKJ a FCI)…


Termíny klubových výstav na rok 2020

Vážení členovia klubu i ostatní priaznivci stredoázijských ovčiakov, termíny klubových výstav v roku 2020 budú nasledovné:19. STREDOEURÓPSKA…


Členská schôdza klubu SKÁaRO

Členská schôdza klubu SKÁaRO sa bude konať 8.5.2020. Miesto: Areál zdravia Rozálka Pezinok. Čas bude upresnený.


Hitparáda 2019

Prihlášky do Hitparády za rok 2019 posielajte mailom na adresu: tajomnik.skaaro@gmail.com


Výborová schôdza 23.11.2019

Rokovanie výboru klubu SKÁaRO sa konalo 23.11.2019 o 10:00 hod v priestoroch hotela ABC v Nitre na Novozámockej ulici 622/220.


Anonymné podanie 31.10.2019

Vážení členovia, poštou bol doručený anonymný list do sídla ÚKK a tajomníkovi SKÁaRO.Stanovisko výboru klubu a ÚKK k anonymným podaniam:Únia…


Žaloba vo veci určenia neplatnosti referend.

Aktualizácia: Súd vydal rozsudok, že referendá sú neplatné. Informácia pre členov:Dňa 07.11.2019 sa bude konať pojednávanie na okresnom súde v…


Zápisnica z VČS 6.9.2019, penzión Lagáň, Radava

Vážení členovia klubu,prikladáme zápisnicu z výročnej členskej schôdze klubu SKÁaRO, konanej dňa 6.9.2019 v penzióne Lagáň, Radava.


24. KLUBOVÁ VÝSTAVA SKÁaRO 7.9.2019, Radava - Penzión Lagáň

Dňa 7.9 2019 sa konala 24. Klubová výstava SKÁaRO v areáli Penziónu Lagáň v Radave.Výsledky a fotogalériu nájdete v sekcii VÝSTAVY - 2019 - 24.…


Správa z VČS zo dňa 6.9.2019 + zmeny vo výbore klubu

Dňa 6.9.2019 sa v Radave, v penzióne Lagáň konala výročná členská schôdza SKÁaRO, na ktorej členovia prerokovali a schválili nové znenie stanov klubu, etický kódex a metodické usmernenie na…


Generálny sponzor

Keď chceš byť užitočný, nájdi si prácu a prezentuj sa,
Keď chceš milovať, nájdi si priateľku (priateľa) a daj základ rodine,
Keď chceš byť milovaný, kúp si psa a venuj sa mu.
To čo musíš u iných prebudiť, má pes prírodou dané,
Lásku a nefalšovanosť pre ľudí mnohokrát nevídané.

A Ty taký si. Našiel si záľubu, lásku i potešenie.
Ináč by si neotváral tieto stránky a nečital riadky
doterajšieho potešenia i nádeje členov nášho klubu.
Prišiel si medzi nás, možno zvedavý a možno už rozhodnutý,
Kúpiť si priateľa, ktorý svojím pôvodom i rasou patrí do pôsobnosti klubu.

A preto čítaj a tiež sa pýtaj keď myslíš si, že obsah nie je celý,
Alebo píš a zdieľaj, keď myslíš si že vieš to čo iní zatiaľ nepočuli.
A vy ktorí ste harcovníci na chovateľskom poli píšte a učte nových.
Využívajte tieto www stránky nielen k informáciam o živote klubu,
ale tiež k poznaniu a vzdelávaniu tak ako nám to vlastné srdce vraví.

Zadžora Jozef