SKÁaRO


Slovenský klub ázijských a ruských ovčiakov

Pozvánka na VČS dňa 27.11.2021

Vážení členovia, dovoľujem si vás pozvať na Výročnú členskú schôdzu klubu SKÁaRO,ktorá sa uskutoční dňa 27.11.2021.Návrh programu rokovania je…


26. Klubová výstava SKÁaRO, 9.10.2021

Vážení vystavovalia 26. Klubovej výstavy SKÁaRO !Aj touto cestou by sme sa chceli veľmi pekne poďakovať všetkým účastníkom klubovej výstavy za hojnú…


Jubilejná 20. Stredoeurópska špeciálna výstava SKÁaRO - 26.6.2021 Pezinok, Rozálka

Vážení členovia klubu, milí vystavovatelia,dovoľujeme si Vás pozvať na jubilejnú 20. Stredoeurópsku špeciálnu výstavu stredoázijských ovčiakov, ktorú…


Výsledky 19. Stredoeurópskej špeciálnej výstavy SKÁaRO 17.4.2021

VÝSLEDKY19. Stredoeurópskej špeciálnej výstavy SKÁaRO 17.4.2021, Areál zdravia Rozálka, Pezinok  PSY/MALE - TRIEDA MLADŠÍ DORAST / MINOR PUPPY CLASS 1.     …


Dočasné podmienky na vydanie Pripúšťacieho povolenia - Dodatok č.1 Chovateľského poriadku SKÁaRO

Vážení členovia klubu, vážení chovatelia,keďže súčasná situácia v súvislosti s pandémiou koronavírusu nám neumožňuje usporiadavať pravidelne klubové…


Klubové oznamy 2021

Vážený člen SKÁaRO, Slovenský klub ázijských a ruských ovčiakov Vám praje šťastný a úspešný rok 2021. PF 2021 KLUBOVÉ OZNAMY: - členské za rok 2021 vo výške 20,- € je potrebné…


Informácia o platnosti novej vyhlášky 283/2020

Chceme informovať našich členov i všetkých chovateľov, že od 15.10.2020 do platnosti vstúpila  vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR zo dňa 6.10.2020 o ochrane…


Správa o činnosti klubu SKÁaRO za rok 2020

Správa o členskej základni , správa o činnosti klubu za rok 2020 - bod 5 programu             K dnešnému…


Správa poradcu chovu za rok 2020

SPRÁVA Poradcu chovu SKÁaRO o činnosti za rok 2020 V roku 2020  ku dňu  10.10.2020 bolo po kontrole splnenia podmienok zapísaných a zaradených do chovu …


Správa prezídia ÚKK - dočasná úprava lehôt plemennej knihy kvôli koronavíru.

Vážení chovatelia,Počas pretrvávajúcej mimoriadnej situácie kvôli koronavírusu COVID 19, ako aj 30 dní po jej ukončení, nebudú nijakým spôsobom…


Pokyny pre importy a exporty od poradcu chovu:

Vážení členovia, chovatelia klubu SKÁaRO, V prípadoch importovaných zvierat ako aj v prípadoch exportu kedy si šteniatka od Vás kúpia chovatelia z iného štátu, t.j. mimo SR je potrebné postupovať…


Oznam poradcu chovu SKÁaRO: povinnosti chovateľa.

Oznam poradcu chovu SKÁaRO:S blížiacim sa koncom roka 2019 si dovolím chovateľom SAO pripomenúť povinnosti v súvislosti s chovom podľa platných chovateľských poriadkov ( CHP SKÁaRO, UKK, SKJ a FCI)…


Generálny sponzor

Keď chceš byť užitočný, nájdi si prácu a prezentuj sa,
Keď chceš milovať, nájdi si priateľku (priateľa) a daj základ rodine,
Keď chceš byť milovaný, kúp si psa a venuj sa mu.
To čo musíš u iných prebudiť, má pes prírodou dané,
Lásku a nefalšovanosť pre ľudí mnohokrát nevídané.

A Ty taký si. Našiel si záľubu, lásku i potešenie.
Ináč by si neotváral tieto stránky a nečital riadky
doterajšieho potešenia i nádeje členov nášho klubu.
Prišiel si medzi nás, možno zvedavý a možno už rozhodnutý,
Kúpiť si priateľa, ktorý svojím pôvodom i rasou patrí do pôsobnosti klubu.

A preto čítaj a tiež sa pýtaj keď myslíš si, že obsah nie je celý,
Alebo píš a zdieľaj, keď myslíš si že vieš to čo iní zatiaľ nepočuli.
A vy ktorí ste harcovníci na chovateľskom poli píšte a učte nových.
Využívajte tieto www stránky nielen k informáciam o živote klubu,
ale tiež k poznaniu a vzdelávaniu tak ako nám to vlastné srdce vraví.

Zadžora Jozef