SKÁaRO


Slovenský klub ázijských a ruských ovčiakov

24. KLUBOVÁ VÝSTAVA SKÁaRO 7.9.2019, Radava - Penzión Lagáň

Srdečne Vás pozývame na 24. Klubovú výstavu SKÁaRO, ktorá sa bude konať na novom mieste v areáli Penziónu Lagáň v Radave.Posudzovania sa zhostia -…


Oznam o zmene vo výbore klubu

Oznam pre členov SKÁaRO:Vážení členovia klubu SKÁaRO, oznamujeme vám, že dňa 2.7.2019 odstúpil pán Gabriel Tlčina z funkcie tajomníka aj poradcu chovu a riaditeľa jesennej klubovej výstavy a…


18. SEŠV klubu SKÁaRO 13.04.2019 + VÝSLEDKY

Jarná klubová výstava pod názvom 18. STREDOEURÓPSKA ŠPECIÁLNA VÝSTAVA sa konala v sobotu dňa 13.4.2019 v areáli Kamenný Mlyn Vajarský pri…


Zmena vo výbore klubu SKÁaRO

Oznam pre členov SKÁaRO:Dňa 15.4.2019 ukončil svoju činnosť vo výbore SKÁaRO jeho dlhoročný člen pán Marián Jančovič, zároveň sa vzdal aj výkonu funkcie kontrolóra vrhov. Na uvoľnené miesto vo výbore…


Zmena v kontrolóroch vrhov pre oblasť BA - Záhorie

Dovoľujeme si informovať členov klubu o zmene v kontrolóroch vrhov pre oblasť BA - Záhorie: funkcie kontrolóra vrhov sa vzdal Marián Jančovič a vykonávať ju bude Alena Jančovičová.Kontakt na pani…


KLUBOVÉ OZNAMY 2019

Vážený člen SKÁaRO,  Slovenský klub ázijských a ruských ovčiakov Vám praje šťastný a úspešný rok 2019.     PF 2019 KLUBOVÉ OZNAMY:   - členské za…


Oznámenie o termíne ČS

Výbor klubu si vás dovoľuje informovať o termíne konania Členskej schôdze, ktorá bude zvolaná na piatok 6.9.2019 v areáli penziónu Lagáň v Radave, deň pred jesennou klubovou výstavou, o 18:00…


Členský poplatok za rok 2019 / Príloha K PRIHLÁŠKE DO KLUBU

Vážení členovia SKÁaRO.Členský poplatok za rok 2019 uhraďte prosím najneskôr do 31.01.2019.Výbor SKÁaRO dňa 06.01.2019 v elektronickom hlasovaní rozhodol o stanovení termínu splatnosti členského…


Výborová a členská schôdza klubu SKAaRO konaná 18.11.2018 v Šoporni , Relax in

Zápis z VS a zápisnica z ČS klubu SKAaRO  konanej v Šoporni  je k dispozícii na požiadanie u správcu web.stránky. Pri zápisnici z ČS  bude zasielaná až po podpísaní overovatelmi.


Zápisnica o neprijatí 36 záujemcov o členstvo v klube SKÁaRO

Keďže necelú hodinu pred MVČS 21.09.2018 došlo k doručeniu 36 prihlášok záujemcov o členstvo v klube SKÁaRO, za ktorých členské a zápisné poplatky uhradili iní členovia nášho klubu - výbor rozhodol o…


Zápis zo schôdze SKÁaRO zo dňa 21.09.2018

Vážení členovia klubu SKÁaRO, zápis zo schôdze konanej dňa 21.9.2018 v Malackách - je Vám k dispozícií na vyžiadanie prostredníctvom e-mailu. Kontakt: cseri.skaaro@gmail.com


Program MVČS klubu SKÁaRO 21.9.2018

Pekný deň. Výbor pripravil  program MVČS  klubu SKÁaRO, ktorá sa uskutoční dňa 21.9.2018 na Banárke- hospodársky dvor, o 18hod v Malackách. Program a dôležitosť prejednávaných bodov verím,…


Stanovisko výboru k správe o kontrole KaRK zo dňa 17.07.2018

 Stanovisko výboru k správe o kontrole KaRK zo dňa 17.07.2018 v Nových Zámkoch bude členom klubu SKÁaRO zaslané na vyžiadanie mailovou formou od tajomníka klubu. Žiadosť posielajte na mailovú…


Dôležité! Pokyn pre všetkých členov klubu v zmysle GDPR.

Vážení  (starí aj noví) členovia SKÁaRO,   S poukazom na znenie zák.č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov  je potrebné, aby klub SKÁaRO disponoval s Vaším súhlasom so spracovaním…


Zápisnica z výborovej schôdze SKÁaRO zo dňa 13.07.2018

Zápisnica z výborovej schôdze zo dňa 13.07.2018 v Nových Zámkoch bude členom klubu SKÁaRO zaslaná na vyžiadanie mailovou formou od tajomníka klubu. Žiadosť posielajte na mailovú adresu: za3…


Oboznámenie dotknutých osôb a Organizačná smernica k spracúvaniu a ochrane osobných údajov


22. Klubová výstava KAUKAZSKÝCH, STREDOÁZIJSKÝCH OVČIAKOV a MOSKOVSKÝCH STRÁŽNYCH PSOV - TLMAČE 23.09.2017

Srdečne Vás pozývame na 22. klubovú výstavu ktorá sa bude konať na novom mieste v areáli penziónu Lipa v Tlmačoch. Posudzovania sa zhostia - …


Generálny sponzor


Keď chceš byť užitočný, nájdi si prácu a prezentuj sa,
Keď chceš milovať, nájdi si priateľku (priateľa) a daj základ rodine,
Keď chceš byť milovaný, kúp si psa a venuj sa mu.
To čo musíš u iných prebudiť, má pes prírodou dané,
Lásku a nefalšovanosť pre ľudí mnohokrát nevídané.

A Ty taký si. Našiel si záľubu, lásku i potešenie.
Ináč by si neotváral tieto stránky a nečital riadky
doterajšieho potešenia i nádeje členov nášho klubu.
Prišiel si medzi nás, možno zvedavý a možno už rozhodnutý,
Kúpiť si priateľa, ktorý svojím pôvodom i rasou patrí do pôsobnosti klubu.

A preto čítaj a tiež sa pýtaj keď myslíš si, že obsah nie je celý,
Alebo píš a zdieľaj, keď myslíš si že vieš to čo iní zatiaľ nepočuli.
A vy ktorí ste harcovníci na chovateľskom poli píšte a učte nových.
Využívajte tieto www stránky nielen k informáciam o živote klubu,
ale tiež k poznaniu a vzdelávaniu tak ako nám to vlastné srdce vraví.

Zadžora Jozef