SKÁaRO


Slovenský klub ázijských a ruských ovčiakov

23. KLUBOVÁ VÝSTAVA SKÁaRO

ONLINE PRIHLASOVANIE SPUSTENÉ.....www.clubdogshow.skKeďže ide o nový systém na prihlasovanie na KV je nutné sa zaregistrovať a tiež nahrať údaje o psoch. Členovia klubu SKÁaRO nezabudnite v kolónke/…


Oboznámenie dotknutých osôb a Organizačná smernica k spracúvaniu a ochrane osobných údajov


Zápisnica z výborovej schôdze SKÁaRO zo dňa 13.07.2018

Zápisnica z výborovej schôdze zo dňa 13.07.2018 v Nových Zámkoch bude členom klubu SKÁaRO zaslaná na vyžiadanie mailovou formou od tajomníka klubu. Žiadosť posielajte na mailovú adresu: za3…


Stanovisko výboru k správe o kontrole KaRK zo dňa 17.07.2018

 Stanovisko výboru k správe o kontrole KaRK zo dňa 17.07.2018 v Nových Zámkoch bude členom klubu SKÁaRO zaslané na vyžiadanie mailovou formou od tajomníka klubu. Žiadosť posielajte na mailovú…


Oznam o termíne VČS ....

Vážení členovia SKÁaRO, blíži sa termín VČS, ktorý bol poslednou výročnou členskou schôdzou určený ako deň pred jesennou výstavou 2018, čo pripadá na piatok 21.9.2018. Výročná členská…


Návrh stanov klubu SKAaRO.....spracoval R.Neu...

 Vážení členovia klubu ,predkladáme  Vám návrh stanov, ktoré pripravil člen klubu R.NEU 


Návrh stanov klubu SKAaRO spracované výborom klubu....

Vážení členovia klubu , dovoĺujeme si Vám predložit návrh Stanov spracovaných členmi výboru. 


Program MVČS klubu SKÁaRO 21.9.2018

Pekný deň. Výbor pripravil  program MVČS  klubu SKÁaRO, ktorá sa uskutoční dňa 21.9.2018 na Banárke- hospodársky dvor, o 18hod v Malackách. Program a dôležitosť prejednávaných bodov verím,…


22. Klubová výstava KAUKAZSKÝCH, STREDOÁZIJSKÝCH OVČIAKOV a MOSKOVSKÝCH STRÁŽNYCH PSOV - TLMAČE 23.09.2017

Srdečne Vás pozývame na 22. klubovú výstavu ktorá sa bude konať na novom mieste v areáli penziónu Lipa v Tlmačoch. Posudzovania sa zhostia - …


Generálny sponzor


Keď chceš byť užitočný, nájdi si prácu a prezentuj sa,
Keď chceš milovať, nájdi si priateľku (priateľa) a daj základ rodine,
Keď chceš byť milovaný, kúp si psa a venuj sa mu.
To čo musíš u iných prebudiť, má pes prírodou dané,
Lásku a nefalšovanosť pre ľudí mnohokrát nevídané.

A Ty taký si. Našiel si záľubu, lásku i potešenie.
Ináč by si neotváral tieto stránky a nečital riadky
doterajšieho potešenia i nádeje členov nášho klubu.
Prišiel si medzi nás, možno zvedavý a možno už rozhodnutý,
Kúpiť si priateľa, ktorý svojím pôvodom i rasou patrí do pôsobnosti klubu.

A preto čítaj a tiež sa pýtaj keď myslíš si, že obsah nie je celý,
Alebo píš a zdieľaj, keď myslíš si že vieš to čo iní zatiaľ nepočuli.
A vy ktorí ste harcovníci na chovateľskom poli píšte a učte nových.
Využívajte tieto www stránky nielen k informáciam o živote klubu,
ale tiež k poznaniu a vzdelávaniu tak ako nám to vlastné srdce vraví.

Zadžora Jozef