SKÁaRO


Slovenský klub ázijských a ruských ovčiakov

Výsledky 19. Stredoeurópskej špeciálnej výstavy SKÁaRO 17.4.2021

VÝSLEDKY19. Stredoeurópskej špeciálnej výstavy SKÁaRO 17.4.2021, Areál zdravia Rozálka, Pezinok  PSY/MALE - TRIEDA MLADŠÍ DORAST / MINOR PUPPY CLASS 1.     …


Sponzor výstavy 17.4.2021 - My Lux Paw

Vážení vystavovatelia,sponzorom našej Klubovej výstavy bude Slovenský výrobca krmiva pre psov značky MY LUX PAWPRE ČLENOV KLUBU V RÁMCI CHOVATEĽSKÉHO…


POZOR! -19. Stredoeurópska špeciálna výstava SKÁaRO - ZMENA TERMÍNU!

Vážení vystavovatelia, pre sprísnené opatrenia v súvislosti s pandémiou sme sa rozhodli operatívne posunúť termín výstavy na deň17.04.2021Opatrenia obmedzujú pohyb, ktorý je pre účastníkov…


19. Stredoeurópska špeciálna výstava SKÁaRO - Pezinok, Rozálka, 17.4.2021

Vážení členovia klubu, milí chovatelia a priaznivci plemena Stredoázijský ovčiak, dovoľujeme si Vás srdečne pozvať na 19. Stredoeurópsku špeciálnu výstavu SKÁaRO, ktorá sa bude konať v areáli…


Klubové oznamy 2021

Vážený člen SKÁaRO, Slovenský klub ázijských a ruských ovčiakov Vám praje šťastný a úspešný rok 2021. PF 2021 KLUBOVÉ OZNAMY: - členské za rok 2021 vo výške 20,- € je potrebné…


Dočasné podmienky na vydanie Pripúšťacieho povolenia - Dodatok č.1 Chovateľského poriadku SKÁaRO

Vážení členovia klubu, vážení chovatelia,keďže súčasná situácia v súvislosti s pandémiou koronavírusu nám neumožňuje usporiadavať pravidelne klubové…


Informácia o platnosti novej vyhlášky 283/2020

Chceme informovať našich členov i všetkých chovateľov, že od 15.10.2020 do platnosti vstúpila  vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR zo dňa 6.10.2020 o ochrane…


SKÁaRO Vám praje krásne Vianoce 2020

Vážení členovia klubu, milí chovatelia, majitelia, sympatizanti a všetci milovníci plemena Stredoázijský ovčiak, máme za sebou zvláštny rok,…


Zrušenie stredoeurópskej výstavy 14.11.2020

Vážení členovia klubu, milí vystavovatelia, naše nádeje, že sa situácia na Slovensku vráti do normálu a my budeme môcť usporiadať výstavu sa…


Zbierka na malú bojovníčku Líviu úspešná!

Na klubovej výstave 5.9.2020 mohli účastníci prispieť do zbierky na liečbu chorého dievčatka Lívie a mnohí z Vás tak urobili, za čo Vám patrí vďaka…


Správa o členskej základni SKÁaRO za rok 2020

Správa o členskej základni klubu SKÁaRO za rok 2020 - bod 5 programu            K dnešnému dňu  10.10.2020…


Správa o činnosti klubu SKÁaRO za rok 2020

Správa o členskej základni , správa o činnosti klubu za rok 2020 - bod 5 programu             K dnešnému…


Správa poradcu chovu za rok 2020

SPRÁVA Poradcu chovu SKÁaRO o činnosti za rok 2020 V roku 2020  ku dňu  10.10.2020 bolo po kontrole splnenia podmienok zapísaných a zaradených do chovu …


Členská schôdza SKÁaRO - 10.10.2020 - zrušená!

UPDATE: Z dôvodu COVID situácie na Slovensku a vyhlásenia krízového stavu sme nútení členskú schôdzu zrušiť. Správy budú sprístupnené na klubovom webe.Oznamujeme našim členom termín a program…


Zhrnutie 25. klubovej výstavy, Radava, penzión Lagáň

Vážení vystavovatelia a účastníci 25. Klubovej výstavy SKÁaRO!Dovoľte, aby sme sa touto cestou v mene výboru SKÁaRO a výstavného výboru …


19. Stredoeurópska špeciálna výstava stredoázijských ovčiakov..

Vážení členovia klubu, vystavovatelia, chovatelia, majitelia a priaznivci plemena Stredoázijský ovčiak.Slovenský klub Ázijských a Ruských ovčiakov si…


19. Stredoeurópska špeciálna výstava stredoázijských ovčiakov

Vážení členovia klubu, vystavovatelia, chovatelia, majitelia a priaznivci plemena Stredoázijský ovčiak.Slovenský klub Ázijských a Ruských ovčiakov si…


Oznam o stanovení termínu Stredoeurópskej výstavy SKÁaRO na 14.11.2020 / Announcement of creating new term of the exhibition on 14-th November 2020

English follows Slovak:Vážení členovia klubu, vážení vystavovatelia!Vážna situácia so šírením koronavírusu na Slovensku a narastajúci počet…


Správa prezídia ÚKK - dočasná úprava lehôt plemennej knihy kvôli koronavíru.

Vážení chovatelia,Počas pretrvávajúcej mimoriadnej situácie kvôli koronavírusu COVID 19, ako aj 30 dní po jej ukončení, nebudú nijakým spôsobom…


Klubová výstava 9.5.2020 versus zákaz konania verejných podujatí.

Vážení členovia klubu, vážení vystavovatelia,v tejto chvíli neplánujeme žiadnu zmenu termínu usporiadania jarnej špeciálnej stredoeurópskej výstavy. V prípade, že by sa situácia zmenila,…


Pokyny pre importy a exporty od poradcu chovu:

Vážení členovia, chovatelia klubu SKÁaRO, V prípadoch importovaných zvierat ako aj v prípadoch exportu kedy si šteniatka od Vás kúpia chovatelia z iného štátu, t.j. mimo SR je potrebné postupovať…


Oznam poradcu chovu SKÁaRO: povinnosti chovateľa.

Oznam poradcu chovu SKÁaRO:S blížiacim sa koncom roka 2019 si dovolím chovateľom SAO pripomenúť povinnosti v súvislosti s chovom podľa platných chovateľských poriadkov ( CHP SKÁaRO, UKK, SKJ a FCI)…


Termíny klubových výstav na rok 2020

Vážení členovia klubu i ostatní priaznivci stredoázijských ovčiakov, termíny klubových výstav v roku 2020 budú nasledovné:19. STREDOEURÓPSKA…


Generálny sponzor HAPPY DOG - benefity pre klub i jeho členov!

Začiatkom roka prebehli rokovania ohľadne sponzoringu klubových výstav medzi výborom klubu a viacerými výrobcami krmív a produktov, ich výsledkom…


Hitparáda 2019

Prihlášky do Hitparády za rok 2019 posielajte mailom na adresu: tajomnik.skaaro@gmail.com


Výborová schôdza 23.11.2019

Rokovanie výboru klubu SKÁaRO sa konalo 23.11.2019 o 10:00 hod v priestoroch hotela ABC v Nitre na Novozámockej ulici 622/220.


Žaloba vo veci určenia neplatnosti referend.

Aktualizácia: Súd vydal rozsudok, že referendá sú neplatné. Informácia pre členov:Dňa 07.11.2019 sa bude konať pojednávanie na okresnom súde v…


Zápisnica z VČS 6.9.2019, penzión Lagáň, Radava

Vážení členovia klubu,prikladáme zápisnicu z výročnej členskej schôdze klubu SKÁaRO, konanej dňa 6.9.2019 v penzióne Lagáň, Radava.


24. KLUBOVÁ VÝSTAVA SKÁaRO 7.9.2019, Radava - Penzión Lagáň

Dňa 7.9 2019 sa konala 24. Klubová výstava SKÁaRO v areáli Penziónu Lagáň v Radave.Výsledky a fotogalériu nájdete v sekcii VÝSTAVY - 2019 - 24.…


Správa z VČS zo dňa 6.9.2019 + zmeny vo výbore klubu

Dňa 6.9.2019 sa v Radave, v penzióne Lagáň konala výročná členská schôdza SKÁaRO, na ktorej členovia prerokovali a schválili nové znenie stanov klubu, etický kódex a metodické usmernenie na…


Generálny sponzor

Keď chceš byť užitočný, nájdi si prácu a prezentuj sa,
Keď chceš milovať, nájdi si priateľku (priateľa) a daj základ rodine,
Keď chceš byť milovaný, kúp si psa a venuj sa mu.
To čo musíš u iných prebudiť, má pes prírodou dané,
Lásku a nefalšovanosť pre ľudí mnohokrát nevídané.

A Ty taký si. Našiel si záľubu, lásku i potešenie.
Ináč by si neotváral tieto stránky a nečital riadky
doterajšieho potešenia i nádeje členov nášho klubu.
Prišiel si medzi nás, možno zvedavý a možno už rozhodnutý,
Kúpiť si priateľa, ktorý svojím pôvodom i rasou patrí do pôsobnosti klubu.

A preto čítaj a tiež sa pýtaj keď myslíš si, že obsah nie je celý,
Alebo píš a zdieľaj, keď myslíš si že vieš to čo iní zatiaľ nepočuli.
A vy ktorí ste harcovníci na chovateľskom poli píšte a učte nových.
Využívajte tieto www stránky nielen k informáciam o živote klubu,
ale tiež k poznaniu a vzdelávaniu tak ako nám to vlastné srdce vraví.

Zadžora Jozef