SKÁaRO


Slovenský klub ázijských a ruských ovčiakov

23. KLUBOVÁ VÝSTAVA SKÁaRO

ONLINE PRIHLASOVANIE SPUSTENÉ.....www.clubdogshow.skKeďže ide o nový systém na prihlasovanie na KV je nutné sa zaregistrovať a tiež nahrať údaje o psoch. Členovia klubu SKÁaRO nezabudnite v kolónke/…


Oboznámenie dotknutých osôb a Organizačná smernica k spracúvaniu a ochrane osobných údajov


Zápisnica z výborovej schôdze SKÁaRO zo dňa 13.07.2018

Zápisnica z výborovej schôdze zo dňa 13.07.2018 v Nových Zámkoch bude členom klubu SKÁaRO zaslaná na vyžiadanie mailovou formou od tajomníka klubu. Žiadosť posielajte na mailovú adresu: za3…


Stanovisko výboru k správe o kontrole KaRK zo dňa 17.07.2018

 Stanovisko výboru k správe o kontrole KaRK zo dňa 17.07.2018 v Nových Zámkoch bude členom klubu SKÁaRO zaslané na vyžiadanie mailovou formou od tajomníka klubu. Žiadosť posielajte na mailovú…


Návrh stanov klubu SKAaRO spracované výborom klubu....

Vážení členovia klubu , dovoĺujeme si Vám predložit návrh Stanov spracovaných členmi výboru. 


Program MVČS klubu SKÁaRO 21.9.2018

Pekný deň. Výbor pripravil  program MVČS  klubu SKÁaRO, ktorá sa uskutoční dňa 21.9.2018 na Banárke- hospodársky dvor, o 18hod v Malackách. Program a dôležitosť prejednávaných bodov verím,…


Zápis zo schôdze SKÁaRO zo dňa 21.09.2018

Vážení členovia klubu SKÁaRO, zápis zo schôdze konanej dňa 21.9.2018 v Malackách - je Vám k dispozícií na vyžiadanie prostredníctvom e-mailu. Kontakt: cseri.skaaro@gmail.com


Zvolanie ČS klubu SKAaRO

Aby nedošlo k ohrozeniu klubových výstav nášho klubu v roku 2019, výbor SKÁaRO zvoláva  podľa čl. 8 Stanov  členskú schôdzu na deň 18.11.2018 ( nedeľa ) s miestom konania…


Zápisnica o neprijatí 36 záujemcov o členstvo v klube SKÁaRO

Keďže necelú hodinu pred MVČS 21.09.2018 došlo k doručeniu 36 prihlášok záujemcov o členstvo v klube SKÁaRO, za ktorých členské a zápisné poplatky uhradili iní členovia nášho klubu - výbor rozhodol o…


Výborová a členská schôdza klubu SKAaRO konaná 18.11.2018 v Šoporni , Relax in

Zápis z VS a zápisnica z ČS klubu SKAaRO  konanej v Šoporni  je k dispozícii na požiadanie u správcu web.stránky. Pri zápisnici z ČS  bude zasielaná až po podpísaní overovatelmi.


Členský poplatok za rok 2019 / DODATOK K PRIHLÁŠKE DO KLUBU

Vážení členovia SKÁaRO.Členský poplatok za rok 2019 uhraďte prosím najneskôr do 31.01.2019.Výbor SKÁaRO dňa 06.01.2019 v elektronickom hlasovaní rozhodol o stanovení termínu splatnosti členského…


22. Klubová výstava KAUKAZSKÝCH, STREDOÁZIJSKÝCH OVČIAKOV a MOSKOVSKÝCH STRÁŽNYCH PSOV - TLMAČE 23.09.2017

Srdečne Vás pozývame na 22. klubovú výstavu ktorá sa bude konať na novom mieste v areáli penziónu Lipa v Tlmačoch. Posudzovania sa zhostia - …


Generálny sponzor


Keď chceš byť užitočný, nájdi si prácu a prezentuj sa,
Keď chceš milovať, nájdi si priateľku (priateľa) a daj základ rodine,
Keď chceš byť milovaný, kúp si psa a venuj sa mu.
To čo musíš u iných prebudiť, má pes prírodou dané,
Lásku a nefalšovanosť pre ľudí mnohokrát nevídané.

A Ty taký si. Našiel si záľubu, lásku i potešenie.
Ináč by si neotváral tieto stránky a nečital riadky
doterajšieho potešenia i nádeje členov nášho klubu.
Prišiel si medzi nás, možno zvedavý a možno už rozhodnutý,
Kúpiť si priateľa, ktorý svojím pôvodom i rasou patrí do pôsobnosti klubu.

A preto čítaj a tiež sa pýtaj keď myslíš si, že obsah nie je celý,
Alebo píš a zdieľaj, keď myslíš si že vieš to čo iní zatiaľ nepočuli.
A vy ktorí ste harcovníci na chovateľskom poli píšte a učte nových.
Využívajte tieto www stránky nielen k informáciam o živote klubu,
ale tiež k poznaniu a vzdelávaniu tak ako nám to vlastné srdce vraví.

Zadžora Jozef