SKÁaRO


Slovenský klub ázijských a ruských ovčiakov

Funkcionári

Funkcionári Slovenského klubu ázijských a ruských ovčiakov

Výbor:

Predseda (štatutár): Róbert Jurík
Hájska 34
919 43  Cífer
0901 778899
robertjurik@gmail.com

Podpredseda (štatutár):

Pokladník

Jana Jakubíkova
Lakšárska Nová Ves 474
0905 557 411
Jakubíkova.skaaro@gmail.com

Tajomník

Poradca chovu pre SAO:

Gabriel Tlčina
ul.Nový Svet 24
940 67 Nové Zámky
0948 221 223
za3.mostami@gmail.com

Správca webstránky: Miroslav Cseri
T.Vansova 26
940 02 Nové Zámky
0903 821 153
cseri.skaaro@gmail.com
Členovia:

Zpevák Richard
Poľná 9
901 01 Malacky
0903 566 229
autolak.rz@gmail.com 

 Jančovič Marián
Podjavorinskej 576, 908 73 Veľké Leváre
tel: 0903/453 478
makolala1@gmail.com

Mgr. Matejčíková Jaroslava
Poste Restante
Vydrany 930 16
0905/015 173
jaroslava.matejcikova@gmail.com

 

 

 Kontrolná a revízna komisia:

Predseda: Nikola Kikušová
Paulenova 1
Šenkvice
0944 342 284
nikola.kikusova@gmail.com
Členovia:

Marián Ďurana
Mojš 12
010 01 Žilina
0910 272 313
dursao@gmail.com

Edina Vargová
Vajanského 28
984 01 Lučenec
0905 186 252
edi55@azet.sk

Kontrolóri vrhov:


Simona Juhásova , Košice
0905 551 749

Nina Potančoková, Nitra
0918 775 479

Marián Jančovič, Veľké Leváre
0903 453 478

 Ľubo Kuník ,  Detva
0905 138532

Michal Benkovič, Tureň
0915 761 235

 Denisa Karafová, Šoporňa
0907 745 176

Róbert Pitek, Žilina
0904 131 005

 Edina Vargová, Lučenec
0905 186 252

 Roman Repka, Trenčín
0904 526 370

Miloš Supuka , Vyšný Žipov
0905 727 515

Jaroslava Matejčíková, Bratislava, Dunajská Streda
0905 015 173

Róbert Jurík, Cífer
0901 778 899         

  Gabriel Tlčina,  Nové Zámky 
 
0948 221 223

  Stano Blahut ml. Rožňava, Košický, Prešovský kraj  
 
0918 810 436