SKÁaRO


Slovenský klub ázijských a ruských ovčiakov

Funkcionári

Funkcionári Slovenského klubu ázijských a ruských ovčiakov

Výbor:

Predseda klubu:

sídlo klubu:

Drahoslav Šajben
Mlynská 6
935 21 Tlmače
0917 275 780
drahoslav.sajben@azet.sk
Tajomník klubu:

Mgr. Rastislav Neu
0905 457 045
tajomnik.skaaro@gmail.com 

Pokladník:

Edina Vargová
0905 186 252
edina.vargova7843@gmail.com

Poradca chovu:


Administratíva, web,

prihlášky:

Gabriel Tlčina

0948 221 223

Post Box Pošta 2, 940 02 Nové Zámky
za3.mostami@gmail.comMgr. Matejčíková Jaroslava

0905 015 173

jaroslava.matejcikova@gmail.com

Matejčíková Jaroslava - SKÁaRO, Čenkovce - Čorge 217, 93039 Čenkovce

 Kontrolná a revízna komisia:

Predseda:

Nikola Kikušová

0944 342 284

nikola.kikusova@gmail.com

Členovia:

Alena Jančovičová 

bajgus11ala25@gmail.com

0910 422 792


Matúš Lipták

matus.liptak4444@gmail.com

0901 783 841
Kontrolóri vrhov:


Bc. Simona Gerbery , Košický kraj
0905 551 749

Mgr. Nina Potančoková, Nitriansky kraj
0918 775 479

Denisa Karafová, Nitriansky kraj, Trnavský kraj
0907 745 176

Roman Repka, Trenčiansky kraj
0904 526 370

Ing. Miloš Supuka , Vyšný Žipov
0905 727 515

Mgr. Jaroslava Matejčíková, Bratislavský kraj, južné Slovensko
0905 015 173  

Robert Pitek, Žilinský kraj 
0904 131 005

Martin Čikovský, východné Slovensko 
0905 388 358

Anton Roman, stredné Slovensko, Turčianske Teplice
0908 918 361

Alena Jančovičová, Záhorie 
0910 422 792

Štefan Bukovina, Prešovský kraj
0905330176

Mgr. Neu Rastislav, celá SR
0905 457 045

Gabriel Tlčina, Nové Zámky, južné Slovensko 
0948 221 223

Bc. Stanislav Blahút, Košický kraj 
0918 810 436