SKÁaRO


Slovenský klub ázijských a ruských ovčiakov

Funkcionári

Funkcionári Slovenského klubu ázijských a ruských ovčiakov

Výbor:

Predseda (štatutár):

sídlo klubu SKAaRO

Róbert Jurík
Hájska 34
919 43  Cífer
0901 778899
robertjurik@gmail.com

Podpredseda (štatutár):

Zpevák Richard
0903 566 229
autolak.rz@gmail.com 

Pokladník

Jana Jakubíkova
0905 557 411
jakubikova.skaaro@gmail.com

Tajomník

Poradca chovu pre SAO:

adresa na doručovanie písomností

Gabriel Tlčina
Post Box ,Pošta 2

940 02 Nové Zámky

za3.mostami@gmail.com

Správca webstránky: Miroslav Cseri
0903 821 153
cseri.skaaro@gmail.com
Členovia:

 Jančovič Marián
tel: 0903/453 478
makolala1@gmail.com

Mgr. Matejčíková Jaroslava
0905/015 173
jaroslava.matejcikova@gmail.com

 

 

 Kontrolná a revízna komisia:

Predseda: Nikola Kikušová
0944 342 284
nikola.kikusova@gmail.com
Členovia:

Marián Ďurana
0910 272 313
dursao@gmail.com

Alena Jančovičová 

bajgus11ala25@gmail.com

0910 422 792


Kontrolóri vrhov:


Simona Juhásova , Košice
0905 551 749

Nina Potančoková, Nitra
0918 775 479

Marián Jančovič, Veľké Leváre
0903 453 478

 Ľubo Kuník ,  Detva
0905 138532

Michal Benkovič, Tureň
0915 761 235

 Denisa Karafová, Šoporňa
0907 745 176

Marian Ďurana, Žilina
0910 272 313

 Roman Repka, Trenčín
0904 526 370

Miloš Supuka , Vyšný Žipov
0905 727 515

Jaroslava Matejčíková, Bratislava, Dunajská Streda
0905 015 173

Róbert Jurík, Cífer
0901 778 899         

  Gabriel Tlčina,  Nové Zámky 
 
0948 221 223

  Robert  Pitek

0904 131 005