SKÁaRO


Slovenský klub ázijských a ruských ovčiakov

Funkcionári

Funkcionári Slovenského klubu ázijských a ruských ovčiakov

Výbor:

Predseda: Milan Polák, Telince 72, 951 61
tel:  0905/757 000
mail: mpgroup72@gmail.com
Tajomník:

 

Mgr. Matejčíková Jaroslava
Poste Restante, Vydrany 930 16.
0905/015 173,
mail: jaroslava.matejcikova@gmail.com

Poradca chovu pre SAO:

 

Jančovič Marián
Podjavorinskej 576, 908 73 Veľké Leváre
tel: 0903/453 478
mail: makolala1@gmail.com

Poradca chovu pre KAO a MSP:

 

Milan Polák ml, Telince 72, 951 61
tel: 0915/057 417
mail: polak.milan72@gmail.com

Pokladník:

 

Mgr. Ladislav Pilný
Tolstého 9, 902 01 Pezinok
tel: 0907/797989
mail: bmwx4pk@gmail.com

Technický redaktor (výstavy):

 

Peter Pačesa
 Š.M.Daxnera 648 981 01 Hnúšťa
0907 097 744
mail: skaaro.vystava@gmail.com

Správca webstránky: Milan Polák ml ,  polak.milan72@gmail.com
Členovia:

 

Ing. Miloš Supuka
094 33 Vyšný Žipov 72
mail: supuka.m@gmail.com,

 

Róbert Jurík                                                                       Družstevná 32 , 919 43  Cífer                                              0901 778899                                                                      mail: robertjurik@gmail.com

 

MVDr. Peter Supuka                                                         tel :  0915 986733                                                            mail : supuka.peter@gmail.com

Kontrolná a revízna komisia:

Predseda: Róbert Pitek
Tulská 3/5, 010 08 Žilina
0904 131 005
Členovia:

Denisa Vargová                                   Topoľnica 205, 925 95

Zpevák Richard                               Poľná 10 , 901 01 Malacky  

Náhradník: Kornel Kéry
Kukučínová 10, 974 01 Banská Bystrica

Kontrolóri vrhov:


Milan Polák ml, Telince 
tel: 0915 057 417

Milan Polák, Telince
0905 757 000

Marián Jančovič, Veľké Leváre
0903 453 478

Ladislav Pilný, Pezinok
0907 797 989

Michal Benkovič, Tureň
0915 761 235

Simona Juhásová, Košice
0905 551 749

Róbert Pitek, Žilina
0904 131 005

Peter Pačesa, Hnúšťa
0907 097 744

Supuka Miloš, Vyšný Žipov
0905 727 515

Jaroslava Matejčíková, Bratislava, Dunajská Streda
0905 015 173

Róbert Jurík, Cífer                                                                                                                                                                             0901 778 899