SKÁaRO


Slovenský klub ázijských a ruských ovčiakov

Funkcionári

Funkcionári Slovenského klubu ázijských a ruských ovčiakov

Výbor:

Predseda klubu:sídlo klubu: 

Mgr. Neu Rastislav

0905 457 045

SKÁaRO

Slovenský klub ázijských a ruských ovčiakov,

Furmanská 9, 841 03 Bratislava

E-mail pre informácie: tajomnik.skaaro@gmail.com

Tajomník klubu:

Radošovský Peter

0905 560 506

peporado@gmail.com

Pokladník:

Edina Vargová
0905 186 252
edina.vargova7843@gmail.com

Poradca chovu:


Administratíva, web,

prihlášky:

Gabriel Tlčina

0948 221 223

Post Box Pošta 2, 940 02 Nové Zámky
za3.mostami@gmail.comMgr. Matejčíková Jaroslava

0905 015 173

jaroslava.matejcikova@gmail.com

Matejčíková Jaroslava - SKÁaRO, Čenkovce - Čerge 217, 93039 Čenkovce

 Kontrolná a revízna komisia:

Predseda:

Alena Jančovičová 

0910 422 792

bajgus11ala25@gmail.com

Členovia:

Šajben Drahoslav 

drahoslav.sajben@azet.sk

0917 275 780


Blahút Stanislav

stanislav12@centrum.sk

0918 810 436
Kontrolóri vrhov:


Mgr. Nina Potančoková, Nitriansky kraj
0918 775 479

Denisa Karafová, Nitriansky kraj, Trnavský kraj
0907 745 176

Mgr. Jaroslava Matejčíková, Bratislavský kraj, južné Slovensko

0905 015 173  

Anton Roman, stredné Slovensko, Turčianske Teplice

0908 918 361

Alena Jančovičová, Záhorie 
0910 422 792

Mgr. Neu Rastislav, celá SR

0905 457 045

Gabriel Tlčina, Nové Zámky, južné Slovensko 
0948 221 223

Mgr. Stanislav Blahút, Košický kraj 
0918 810 436

Škirda Patrik, východné Slovensko 
0903 05 05 05