SKÁaRO


Slovenský klub ázijských a ruských ovčiakov

Funkcionári

Funkcionári Slovenského klubu ázijských a ruských ovčiakov

Výbor:

Predseda (štatutár):

sídlo klubu SKAaRO

Róbert Jurík
Hájska 34
919 43  Cífer
0901 778899
robertjurik@gmail.com

Podpredseda (štatutár):

Zpevák Richard
0903 566 229
autolak.rz@gmail.com 

Pokladník

Jana Jakubíkova
0905 557 411
jakubikova.skaaro@gmail.com

Tajomník

Poradca chovu pre SAO:

adresa na doručovanie písomností

Gabriel Tlčina
Post Box ,Pošta 2

940 02 Nové Zámky

za3.mostami@gmail.com

Správca webstránky: Miroslav Cseri
0903 821 153
cseri.skaaro@gmail.com
Členovia:

Mgr. Matejčíková Jaroslava

0905 015 173
jaroslava.matejcikova@gmail.com


Adrián Angyal

0903 608 354

angyal600@gmail.com

 

 

 Kontrolná a revízna komisia:

Predseda: Nikola Kikušová
0944 342 284
nikola.kikusova@gmail.com
Členovia:

Marián Ďurana
0910 272 313
dursao@gmail.com

Alena Jančovičová 

bajgus11ala25@gmail.com

0910 422 792


Kontrolóri vrhov:


Bc. Simona Gerbery , Košice
0905 551 749

Nina Potančoková, Nitra
0918 775 479

Ľubo Kuník,  Detva
0905 138532

Denisa Karafová, Šoporňa
0907 745 176

Marian Ďurana, Žilina
0910 272 313

Roman Repka, Trenčín
0904 526 370

Miloš Supuka , Vyšný Žipov
0905 727 515

Jaroslava Matejčíková, Bratislava, Dunajská Streda
0905 015 173

Róbert Jurík, Cífer
0901 778 899         

Gabriel Tlčina,  Nové Zámky 
0948 221 223

Robert Pitek, Žilina 
0904 131 005

Martin Čikovský, Medzilaborce 
0905 388 358

Alena Jančovičová, Záhorie 
0910 422 792

Štefan Bukovina, Poprad


0905 330 176