SKÁaRO


Slovenský klub ázijských a ruských ovčiakov

2021

26. Klubová výstava SKÁaRO, 9.10.2021, Masarykov dvor, Vígľaš

Vážení členovia klubu, chovatelia a majitelia stredoázijských ovčiakov, pozývame Vás na 26. klubovú výstavu SKÁaRO, ktorá sa uskutoční 9.10.2021 na strednom Slovensku, v krásnom areáli Masarykov dvor…


20. Stredoeurópska špeciálna výstava SKÁaRO - 26.6.2021 Pezinok, Rozálka

Vážení návštevníci 20. SEŠV SKÁaRO, milí chovatelia i členovia klubu, vystavovatelia i diváci, chceme Vám srdečne poďakovať za Vašu účasť na našej júnovej klubovke, za predvedenie Vašich zverencov i…


19. Stredoeurópska špeciálna výstava SKÁaRO - 17.4.2021 Pezinok, Rozálka

Vážení členovia klubu, milí chovatelia a priaznivci plemena Stredoázijský ovčiak, ďakujeme Vám všetkým za vysokú disciplinovanosť a vytvorenie príjemnej atmosféry na našej 19.…