SKÁaRO


Slovenský klub ázijských a ruských ovčiakov

2021

19. Stredoeurópska špeciálna výstava SKÁaRO - 20.3.2021 Pezinok, Rozálka

Vážení členovia klubu, milí chovatelia a priaznivci plemena Stredoázijský ovčiak, ďakujeme Vám všetkým za vysokú disciplinovanosť a vytvorenie príjemnej atmosféry na našej 19.…