SKÁaRO


Slovenský klub ázijských a ruských ovčiakov

20. Stredoeurópska špeciálna výstava SKÁaRO - 26.6.2021 Pezinok, Rozálka

Vážení návštevníci 20. SEŠV SKÁaRO, milí chovatelia i členovia klubu, vystavovatelia i diváci,
chceme Vám srdečne poďakovať za Vašu účasť na našej júnovej klubovke, za predvedenie Vašich zverencov i za pochopenie voči obmedzeniam, ktoré boli treba dodržať, aby sa výstava mohla konať. Konkurencia v kruhoch bola veľká a k videniu bolo veľa kvalitných jedincov, bolo sa na čo pozerať, za čo patrí všetkým vystavovateľom veľká vďaka.
Ďakujeme váženej rozhodkyni Irine Poletaeve za nestranné posúdenie vystavovaných jedincov, za obsiahle posudky a za rešpektovanie špecifík plemena v priebehu posudzovania, jej dobrá povesť je rozhodne zaslúžená, bolo nám cťou,
ďakujeme generálnemu sponzorovi - výrobcovi granul My Lux Paw za hodnotné ceny pre umiestnených,
ďakujeme Miške - Michaela Zaťovičová za krásne ceny - výstražné tabuľky, výhercov veľmi potešili a všetci ich obdivovali,
Edina Chasovoy za famózne vyrezávané ceny pre BOB a BOS a za pomoc vo výstavnej kancelárii,
Ďakujeme pekne každému, kto priložil ruku k dielu pri príprave areálu i upratovaniu po výstave, Drahoslav ďakujem za stany a čísla, a ešte obzvlášť Niki Kikušová veľmi pekne ďakujem za pomoc do neskorého večera,
no a Rasťo Neu klobúk dole za tisíc a jednu vec, ktoré si zariadil a zabezpečil pre bezchybné konanie a chod klubovej výstavy.
+ ešte Hanička Chudomelová veľké ďakujem za tlmočenie a Miška Sabová a Anders Vladsson za posudky a zapisovanie, ste skvelý team a bolo mi potešením s vami všetkými pracovať.
Dúfame, že sa Vám páčil náš jubilejný výstavný katalóg a že sa s Vami všetkými opäť uvidíme na októbrovej klubovke.
Váš výstavný výbor.

Prílohy:


propozicie_20th_sev_skaaro_2021i2.pdf vysledky_20_sesv_2021.rtf