SKÁaRO


Slovenský klub ázijských a ruských ovčiakov

2020

Vážení členovia klubu i ostatní priaznivci stredoázijských ovčiakov, 

termíny klubových výstav v roku 2020 budú nasledovné:

19. STREDOEURÓPSKA ŠPECIÁLNA VÝSTAVA KLUBU SKÁaRO - 9.5.2020 Pezinok, Areál zdravia Rozálka.

25. Klubová výstava SKÁaRO - 5.9.2020 Radava, Penzión Lagáň

Propozície budú zverejnené dostatočne vopred.

Tešíme sa na vašu účasť! 

19. Stredoeurópska špeciálna výstava stredoázijských ovčiakov

English follows Slovak:Vážení členovia klubu, vážení vystavovatelia,začiatkom februára sme Vás pozývali na 19. Stredoeurópsku špeciálnu výstavu klubu SKÁaRO, ktorá sa mala konať v prekrásnom…


25. Klubová výstava SKÁaRO, 5.9.2020

Vážení vystavovatelia a účastníci 25. Klubovej výstavy SKÁaRO!Dovoľte, aby sme sa touto cestou v mene výboru SKÁaRO a výstavného výboru  poďakovali Vám všetkým za hojnú účasť, príjemnú atmosféru…