SKÁaRO


Slovenský klub ázijských a ruských ovčiakov

Attila Temudžin Tisao

Attila Temudžin Tisao získal titul klubového šampióna v roku 2015.