SKÁaRO


Slovenský klub ázijských a ruských ovčiakov

2023

22. Stredoeurópska špeciálna výstava SKÁaRO 22.4.2023

Oznamujeme váženým členom klubu i ostatným vystavovateľom a návštevníkom kluboviek, že 22. Stredoeurópska špeciálna výstava Slovenského Klubu Ázijských a Ruských Ovčiakov sa bude dňa 22.4.2023 konať…