SKÁaRO


Slovenský klub ázijských a ruských ovčiakov

19. Stredoeurópska špeciálna výstava SKÁaRO - 17.4.2021 Pezinok, Rozálka

Vážení členovia klubu, milí chovatelia a priaznivci plemena Stredoázijský ovčiak, 

ďakujeme Vám všetkým za vysokú disciplinovanosť a vytvorenie príjemnej atmosféry na našej 19. Stredoeurópskej špeciálnej výstave SKÁaRO dňa 17.4.2021 v Areáli zdravia Rozálka v Pezinku. Veríme, že ste si výstavu krásne užili a boli ste s organizáciou spokojní aj napriek učitým povinným obmedzeniam, pretože vzhľadom na pretrvávajúcu situáciu na Slovensku sa 19.SEŠV konala v duchu ochrany zdravia zúčastnených vystavovateľov aj divákov, aby boli zabezpečené všetky požiadavky na ochranu pred šírením vírusu Covid-19.

Zvlášne poďakovanie patrí Alenke Jančovičovej za profesionálne realizované testy všetkým návštevníkom,

váženému rozhodcovi pánovi Igorovi Matyukovi za profesionálne a nestranné posúdenie predvedených jedincov,

nášmu sponzorovi - slovenskému výrobcovi granúl My Lux Paw za hodnotné ceny pre víťazov,

kozej farme Vamdami za ceny pre víťazov a chutný domáci chlieb,

farme Likavčan za krásne syrové torty pre víťazov výstavy

a všetkým tým, ktorí priložili ruku k dielu a spoločným úsilím prispeli k úspechu našej klubovej výstavy.

Fotografie pre nás nafotila Adela Cori, postupne budú pribúdať na FB i na klubovej stránke.

V prílohe nájdete výsledky 19. SEŠV :)


Prílohy:


vysledky_sesv_17_4_2021.rtf