SKÁaRO


Slovenský klub ázijských a ruských ovčiakov

22. Stredoeurópska špeciálna výstava SKÁaRO 22.4.2023


Oznamujeme váženým členom klubu i ostatným vystavovateľom a návštevníkom kluboviek, že 22. Stredoeurópska špeciálna výstava Slovenského Klubu Ázijských a Ruských Ovčiakov sa bude dňa 22.4.2023 konať v Liptovskej Štiavnici pri Ružomberku v rekreačnom areáli Chalúpkovo,
Celý rezort je pet friendly, rezervácie ubytovania sa dajú robiť priamo na stránke rezortu.
Dúfame, že umiestnenie výstavy na Liptov, do stredu Slovenska Vás všetkých poteší a že všetci prihlásite svojich zverencov a prídete ich predviesť, tešíme sa na Vás!

Prílohy:


propozicie_22th_sev_skaaro_2023.docx