SKÁaRO


Slovenský klub ázijských a ruských ovčiakov

2006

Radoľa 16.09.2006

VÝSLEDKY XI. KLUBOVEJ VÝSTAVY uskutočnenej dňa 16.09.2006 na Veľkom Ostrom v KNM-Radoľa Posudzovali: p. MÉSZÁROS Bedrich /SK/ - JRO, KO p. HOŘÁK Karel /CZ/ - SAO