SKÁaRO


Slovenský klub ázijských a ruských ovčiakov

2010

V roku 2010 SKÁaRO zorganizoval dve klubové výstavy:

- Stredoeurópska výstava - Kamenný Mlyn, 18.4.2010

- Klubová výstava - Čaradice, 11.9.2010

Letná Klubová výstava SKÁaRO Čaradice 2010

Vážení členovia i nečlenovia SKÁaRO, chovatelia i majitelia plemien SAO a KO, dovoľujeme si Vám poďakovať za Vašu účasť na 15. klubovej výstaveSKÁaRO, ktorá sa konala dňa 11. septembra 2010 v…


Stredoeurópska výstava SKÁaRO Kamenný Mlyn 2010

Špeciálna klubová výstava SKÁaRO sa konala v nedeľu 18.4.2010 v areáli Kamenného Mlyna. Areál Kamenného Mlyna sa nachádza pri Plaveckom Štvrtku (asi 30 km od Bratislavy, odbočka z diaľnice D2 na E65)…