SKÁaRO


Slovenský klub ázijských a ruských ovčiakov

2011

V roku 2011 klub zorganizoval dve výstavy: Stredoeurópsku výstavu (Kamenný mlyn, 04/2011) a Klubovú výstavu (Mochovce, 09/2011)

Klubová výstava Mochovce 10.9.2011

Klubová výstava SKÁaRO sa konala 10.9.2011.Miesto konania výstavy sa nachádzalo v areáli Horáreň Nový Tekov (nazývaná aj Horáreň u Rácza) pri Mochovciach.GPS súradnice na Horáreň Nový tekovN:…


Stredoeurópska výstava - Kamenný Mlyn, 17.4.2011

Špeciálna klubová výstava SKÁaRO sa konala 17.4.2011 v areáli Kamenného Mlyna. Posudzovala vážená rozhodkyňa pani Lidia Repina z Ruska.Po definitívnom uzatvorení katalógu sme narátali 183…