SKÁaRO


Slovenský klub ázijských a ruských ovčiakov

2016

Vážení chovatelia, klub SKÁaRO zorganizoval 23.4.2016 Stredoeurópsku výstavu moskovských strážnych, kaukazských a stredoázijských ovčiakov v areáli Horárne u Rácza v Mochovciach. Na rok 2016 plánujeme ešte zorganizovať jesennú klubovú výstavu v septembri.

21. KLUBOVÁ VÝSTAVA KAUKAZSKÝCH OVČIAKOV STREDOÁZIJSKÝCH OVČIAKOV MOSKOVSKÝCH STRÁŽNYCH PSOV

21.Klubová výstava sa konala na tradičnom mieste v Mochovciach. Posudzovania sa zhostili pani Ludmila Sudarikova z Ruska a pani Polina Simic´zo Srbska.


15.STREDOEURÓPSKA ŠPECIÁLNA VÝSTAVA-23.4.2016 MOCHOVCE

15.Stredoeurópska výstava sa konala na tradičnom mieste v Mochovciach dňa 23.04.201.Posudzovali páni Vasil Markov,RU a Evgeny Pudeev, RU.