SKÁaRO


Slovenský klub ázijských a ruských ovčiakov

2019

Klub SKÁaRO v roku 2019 usporiada tieto podujatia:

Jarná klubová výstava: 18. Špeciálna stredoeurópska výstava, sobota 13.4.2019, areál Kamenný Mlyn

Jesenná klubová výstava: 24. Klubová výstava, sobota 7.9.2019, areál Penzión Lagáň, Radava

Stretnutie priateľov plemena: 27 – 29.9.2019 areál Autocamping Varín - členovia klubu p.Ďurana a p.Macek organizujú priateľské víkendové stretnutie milovníkov plemena SAO, spojené s neformálnym predvedením chovných jedincov plemena, prednáškami a prezentáciami ohľadne zdravotnej starostlivosti o psov a prednáškou o živote SAO v krajine pôvodu. Stretnutie sa bude konať pod záštitou klubu SKÁaRO.

Stretnutie priateľov plemena Varín 27 – 29.9.2019

Posledný septembrový víkend, 27 – 29.9.2019 v areáli Autocampingu Varín pre nás členovia klubu p.Ďurana a p.Macek organizujú priateľské víkendové stretnutie milovníkov plemena SAO, spojené s…


24. Klubová výstava SKÁaRO 7.9.2019

Dňa 7.9 2019 sa konala 24. Klubová výstava SKÁaRO v areáli Penziónu Lagáň v Radave.Posudzovania sa zhostili páni rozhodcovia:Zoran Brankovic, SRB - všetky triedy súkSergei Slukin, UA -&nbsp…


18. STREDOEURÓPSKA ŠPECIÁLNA VÝSTAVA KLUBU SKÁaRO 13.04.2019

Jarná klubová výstava pod názvom 18. STREDOEURÓPSKA ŠPECIÁLNA VÝSTAVA sa konala v sobotu dňa 13.4.2019 v areáli Kamenný Mlyn Vajarský pri Plaveckom Štvrtku. Posudzovania sa zhostili dvaja vážení…