SKÁaRO


Slovenský klub ázijských a ruských ovčiakov

Stretnutie priateľov plemena Varín 27 – 29.9.2019

Posledný septembrový víkend, 27 – 29.9.2019 v areáli Autocampingu Varín pre nás členovia klubu p.Ďurana a p.Macek organizujú priateľské víkendové stretnutie milovníkov plemena SAO, spojené s neformálnym predvedením chovných jedincov plemena, prednáškami a prezentáciami ohľadne zdravotnej starostlivosti o psov a prednáškou o živote SAO v krajine pôvodu. Stretnutie sa bude konať pod záštitou klubu SKÁaRO.