SKÁaRO


Slovenský klub ázijských a ruských ovčiakov

2014

 Klub SKÁaRO zorganizoval 19.4.2014 Stredoeurópsku výstavu kaukazských a stredoázijských ovčiakov a MSP v areáli Horárne u Rácza v Mochovciach. Na rok 2014 plánujeme ešte zorganizovať jesennú klubovú výstavu v septembri 2014.

19.Klubová výstava Mochovce 20.09.2014


13.STREDOEURÓPSKA ŠPECIÁLNA VÝSTAVA-19.4.2014 MOCHOVCE

13.Stredoeurópska výstava sa konala na tradičnom mieste v Mochovciach dňa 19.04.2014.Posudzovali pani Irina SHVETS, Rusko – KO, SAO a pán Viktor LOBAKIN, Azerbajdžan– KO, SAO, MSP.