SKÁaRO


Slovenský klub ázijských a ruských ovčiakov

2012

V roku 2012 klub zorganizoval dve výstavy: Stredoeurópsku výstavu (Kamenný mlyn, 04/2012) a Klubovú výstavu (Mochovce, 09/2012)

17.Klubová výstava Mochovce 22.9.2012

Sa konala 22.9.2012 v areáli Horárne u Rácza, Nový Tekov.Rozhodca: Polina Simic, Srbsko,Milan Bíroš


Stredoeurópska výstava - Kamenný Mlyn, 21.4.2012

 11.stredoeurópska výstava SKÁaRO 21.4.2012Posudzovali pani rozhodkyne Galina Kirkitskaya a Jana Gavrilova z Ruska.Ďakujeme za Vašu účasť!Výsledky nájdete nižšie.