SKÁaRO


Slovenský klub ázijských a ruských ovčiakov

2013

Vážení chovatelia, klub SKÁaRO zorganizoval 20.4.2013 Stredoeurópsku výstavu kaukazských a stredoázijských ovčiakov v areáli Horárne u Rácza v Mochovciach.

Na rok 2013 plánujeme ešte zorganizovať jesennú klubovú výstavu v septembri 2013.

18.Klubová výstava Mochovce 21.09.2013

18. Klubová výstava SKÁaRO, sa konala  na osvedčenom mieste - v areáli Horáreň Nový Tekov (nazývaná aj Horáreň u Rácza) pri Mochovciach.Vzhľadom k neustále sa zvyšujúcej účasti vystavovateľov…


•Stredoeurópska výstava - Mochovce 20.4.2013

12.Špeciálna Stredoeurópska výstava SKáARO 20.04.2013Posudzovali: Milan Kadlecaj (SK) a Ljudmila Sudarikova (Rusko)