SKÁaRO


Slovenský klub ázijských a ruských ovčiakov

27. Klubová výstava SKÁaRO očami rozhodkyne Beaty Petkevich

Prišiel nám milý pozdrav od pani Beaty Petkevich, ktorá posudzovala 27. KV SKÁaRO v septembri 2022. Prihovára sa organizátorom aj účastníkom výstavy, dovolím si jej slová preložiť do slovenčiny, pre lingvistov je v prílohe aj originálna verzia v ruštine. Prajem príjemné čítanie :)

V prvom rade Vám chcem poďakovať za dôveru a možnosť zúčastniť sa a posudzovať na takej významnej kynologickej udalosti.

Keď som dostala od klubu pozvanie posudzovať na vašej výstave, bola som presvedčená, že množstvo účastníkov môže obsahovať okolo 30 psov. Vedela som, že vo vašej krajine sú dlhé tradície v tomto plemene a máte u vás predstaviteľov plemena výbornej kvality, ale nemohla som predpokladať, že sa zúčastní viac než 100 psov. A neočakávala som, že budem mať možnosť posudzovať psy tak vysokej kvality v takom veľkom množstve.

Som si istá, že toto bola jedna z tých udalostí, na ktoré nikdy nezabudnem.

Myslím, že vaša krajina si môže nárokovať na najpočetnejšiu špecializovanú výstavu v plemene.

Veľká vďaka všetkým za entuziazmus, organizátorom i účastníkom výstavy. Za lásku a vášeň k tomu, čo robíte. Ďakujem za krásny, malebný areál výstavy, za priestranné kruhy, skvelé ceny. Išlo skutočne o kynologické podujatie, v ktorom mal stredoázijský ovčiak hlavný význam a dôležitosť. Bola pre mňa veľká česť mať možnosť byť súčasťou tejto veľkolepej udalosti.

 O kvalite predvedených exemplárov:

Po prvé, mňa v dobrom zmysle veľmi prekvapilo množstvo psov. Urobili ste výbornú prácu.

Prevažná väčšina exemplárov bolo prekrásnymi predstaviteľmi plemena. Dobrého formátu a veľkosti, pevné, no nie príliš masívne, väčšina z nich s pevnou dobre formovanou hlavou čistých línií, s dobrou šírkou čeľustí. U niektorých jedincov by mohli byť tmavšie oči. Psov s príliš lymfatickými pyskami bolo máličko. Hlavy, väčšinou dobre zaplnené, čisté plynulé prechody, dobré profily, niektoré psy by potrebovali mať plochšiu lebku, no tých bolo málo.  

Telá mali väčšinou veľmi dobre vyvážené, pre plemeno typické mierne uhlenie zadných končatín, dostatočná dĺžka krížov.  Len niekoľko predvedených psov malo nadmernú masívnosť a odchýlky, čo sa prejavilo na ich funkčnosti. Najlepší predstavitelia sa vyznačovali správnym nasadením krku, stabilitou, typickou hornou líniou, produktívnym, vyváženým pohybom a sebadôverou. Vo všeobecnosti mali chvályhodný temperament, prevažne to boli vyrovnané, sebavedomé a sebestačné psy, bez zbytočnej, neoprávnenej agresivity. 

Želám všetko najlepšie,

Beata


(voľný preklad admin Jarka)

Prílohy:


Original_v_rustine_Petkevich_27.KV