SKÁaRO


Slovenský klub ázijských a ruských ovčiakov

Viraj Zul-Kadar

VIRAJ ZUL-KADAR
Nar. 09.11.2017,    SPKP 8864

Majiteľ : Mikóczi Vladimír a Mikóczi Andrea

Viraj získal titul šampióna klubu v roku 2021, podmienky na získanie titulu splnil na týchto výstavách:

24. Klubová výstava SKÁaRO, 7.9.2019 Radava
Tr. stredná - V1, CAC

19. Stredoeurópska Špeciálna výstava SKÀaRO 17.04.2021, Pezinok
Tr. šampiónov - V1, CAC

20. Stredoeurópska Špeciálna výstava SKÀaRO 26.06.2021, Pezinok
Tr. šampiónov - V1, CAC

Gratulujeme, Viraj!