SKÁaRO


Slovenský klub ázijských a ruských ovčiakov

2021

26. Klubová výstava SKÁaRO, 9.10.2021, Masarykov dvor, Vígľaš

Vážení vystavovalia 26. Klubovej výstavy SKÁaRO !Aj touto cestou by sme sa chceli veľmi pekne poďakovať všetkým účastníkom klubovej výstavy za hojnú účasť a trpezlivosť pri zdržaní počas registrácie,…


20. Stredoeurópska špeciálna výstava SKÁaRO - 26.6.2021 Pezinok, Rozálka

Vážení návštevníci 20. SEŠV SKÁaRO, milí chovatelia i členovia klubu, vystavovatelia i diváci, chceme Vám srdečne poďakovať za Vašu účasť na našej júnovej klubovke, za predvedenie Vašich zverencov i…


19. Stredoeurópska špeciálna výstava SKÁaRO - 17.4.2021 Pezinok, Rozálka

Vážení členovia klubu, milí chovatelia a priaznivci plemena Stredoázijský ovčiak, ďakujeme Vám všetkým za vysokú disciplinovanosť a vytvorenie príjemnej atmosféry na našej 19.…