SKÁaRO


Slovenský klub ázijských a ruských ovčiakov

Arzuw Chorasan

Arzuw Chorasan
Nar. 15.10.2014,    SPKP 7827/16

Majiteľ + Chovateľ: Denisa Vargová

Arzuwka získala titul šampióna klubu v roku 2021, podmienky na získanie titulu splnila na týchto výstavách:

17. Stredoeurópska Špeciálna výstava SKÀaRO 14.04.2018, Tlmače
Tr. šampiónov - V1, CAC

19. Stredoeurópska Špeciálna výstava SKÀaRO 17.04.2021, Pezinok
Tr. šampiónov - V1, CAC

Gratulujeme!