SKÁaRO


Slovenský klub ázijských a ruských ovčiakov

2020

Vážení členovia klubu i ostatní priaznivci stredoázijských ovčiakov, 

termíny klubových výstav v roku 2020 budú nasledovné:

19. STREDOEURÓPSKA ŠPECIÁLNA VÝSTAVA KLUBU SKÁaRO - 9.5.2020 Pezinok, Areál zdravia Rozálka.

25. Klubová výstava SKÁaRO - 5.9.2020 Radava, Penzión Lagáň

Propozície budú zverejnené dostatočne vopred.

Tešíme sa na vašu účasť! 

25. Klubová výstava SKÁaRO, 5.9.2020

Vážení vystavovatelia a účastníci 25. Klubovej výstavy SKÁaRO!Dovoľte, aby sme sa touto cestou v mene výboru SKÁaRO a výstavného výboru  poďakovali Vám všetkým za hojnú účasť, príjemnú atmosféru…


19. Stredoeurópska špeciálna výstava stredoázijských ovčiakov

Vážení členovia klubu, vážení vystavovatelia,začiatkom februára 2020 sme Vás pozývali na 19. Stredoeurópsku špeciálnu výstavu klubu SKÁaRO, ktorá sa mala konať v prekrásnom prostredí Malých…