SKÁaRO


Slovenský klub ázijských a ruských ovčiakov

Stredoázijský ovčiak

Stredoázijský ovčiak - Štandard F.C.I. číslo 335

Prvý štandard stredoázijského ovčiaka bol prijatý koncom 30. rokov a ďalší stanovený v roku 1976. Ďalšia novela bola bol zaregistrovaná v roku 1989 v Belgickom Thuine a v rámci Ruskej federácie služobnej kynológie bol štandard v roku 1993 doplnený a roku 1996 zladený tak, aby zodpovedal požiadavkám FCI.V súčastnosti platí štandard FCI č. 335, 2 skupina, ktorý bol prijatý 09.02.2011.

STREDOÁZIJSKÝ OVČIAK

(Sredneasiatskaya Ovtcharka)

KRAJINA PÔVODU: Rusko

DATUM PUBLIKÁCIE OFICIÁLNE PLATNÉHO ŠTANDARDU: 13.10.2010

VYUŽITIE: strážny a ochranný pes

KLASIFIKÁCIA FCI: Skupina 2 Pinče, bradáče, molosoidné plemená a švajčiarske salašnícke psy; Sekcia 2.2 Molossi - horské psy

Bez pracovnej skúšky

KRÁTKY VÝŇATOK Z HISTORIE: Stredoázijský pastiersky pes je jedným z pradávnych plemien, sformovalo se vďaka prirodzenému výberu behom viac ako štyri tisíc rokov na rozľahlom území, ktoré sa dnes ťahá od Kaspického mora po Čínu a od južného Uralu po Afganistan. Jeho predkovia sú pradávne tibetské plemená, salašnícke plemená rôznych nomádskych kmeňov a tie sú úzko spriaznené s mongolskými ovčiakmi a tibetským mastifom. Stredoaziati boli používaní predovšetkým k ochrane dobytka, karaván a majetku svojho pána. Boli vystavení drsným prirodzeným selekciám. Ťažké životné podmienky a neustály boj proti predátorom malo vplyv na podobu i povahu psa. Ten je silný, neohrozený a naučený šetriť energiou. V krajinách pôvodu boli Stredoasiati používaní k ochrane stád proti predátorom a tiež ako strážny pes. Práca s plemenom začala v ZSSR v roku 1930.

CELKOVÝ VZHĽAD: Stredoázijský pastiersky pes je harmonicky stavaný, veľký, stredne dlhý (ani dlhého ani krátkeho formátu). Má robustné, svalnaté telo, objemné, ale nie s viditeľnými svalmi. Pohlavný dimorfizmus je jasne vyjadrený. Psi sú mohutnejší a odvážnejší ako feny, majú viac vyjadrený kohútik a väčšiu hlavu. Plná dospelosť je dosiahnutá až v troch rokoch veku.

DŮLEŽITÉ PROPORCE: Dĺžka tela je iba mierne väčšia ako kohútiková výška. Mohutná stavba je žiadúca, ale proporcie musia zostať zachované. Dĺžka od predlaktia k lakťu je 50 – 52 % kohútikovej výšky. Dĺžka papule je menej ako 1/2 celkovej dĺžky hlavy, ale viac ako 1/3.

POVAHA A TEMPERAMENT: Sebaistý, vyrovnaný, kľudný, hrdý a nezávislý. Sú veľmi odvážni a majú veľké pracovné nasadenie, výdrž a prirodzený cit pre teritórium. Charakteristickým znakom je nebojácnosť voči veľkým predátorom.

HLAVA: Masívna a v súlade s celkovým vzhľadom. Hlava je štvorcového tvaru pri pohľade zhora.

MOZGOVŇA: čelo je ploché a lebka je plochá a dlhá. Tylový hrbol je dobre vyjadrený ale ťažko viditeľný vďaka dobre vyvinutým svalom. Nadočnicové oblúky sú stredne definované.

Stop: stop je stredne definovaný

TVÁROVÁ ČASŤ

Nosná huba: Veľká, dobre vyvinutá, ale nepresahujúca celkový obrys papule. Farba nosnej huby je čierna, ale u bielych a plavých jedincov môže byť farba svetlejšia.

Papuľa: Papuľa je tupá a strednej dĺžky, je takmer pravouhlá pri pohľade zhora a zo strany sa veľmi mierne zužuje smerom k nosu. Papuľa je objemná, hlboká a dobre vyplnená pod očami. Chrbát nosa je široký, rovný a niekedy mierne smerujúci dole. Brada dobre vyvinutá.

Pysky: silné, horný pysk pevne prekrýva spodné pysky, keď je tlama zatvorená. Plná čierna pigmentácia je preferovaná.

Čeľuste/ Zuby: Čeľuste sú silné a široké. Zuby sú veľké, biele a blízko pri sebe, celkom je ich 42. Rezáky sú uložené v rovine. Nožnicový, kliešťový i reverzný nožnicový skus sú prípustné. Špičáky sú uložené široko od seba. Zranenie zubov, ktoré neobmedzuje pri kúsaní, nemá žiadne konzekvencie.

Líca: Lícne kosti sú dlhé a dobre vyvinuté bez toho, že by zasahovali do pravouhlého tvaru hlavy.

Oči: Strednej veľkosti, oválneho tvaru, uložené široko od seba, smerujúce priamo vpred a stredne hlboko uložené. Farba očí je od tmavo hnedej po orieškovú, ale tmavšia farba je preferovaná. Očné viečka sú silné a upřednostňované je dolné viečko, ktoré nie je príliš voľné. Tretie viečko nie je viditeľné. Plne pigmentované očné viečka sú preferované; nech je farba srsti akákoľvek, očné viečka by mali byť čierne. Výraz je sebaistý a odhodlaný.

Uši: Stredná veľkosť, trojuholníkový tvar, silné, nízko nasadené a zvesené. Dolná časť základne ucha je v rovine alebo mierne pod rovinou oka. Tradičné kupírovanie uší je stále praktizované v krajine pôvodu a v krajinách, kde to nie je zákonom zakázané.

KRK: strednej dĺžky, veľmi silný, oválny na priereze, dobre osvalený a nízko nasadený. Lalok je špecifickým znakom plemena.

TELO:

Horná línia: dobrých proporcií a dobre zachovaná a musí byť zachovaná v postoji

Kohútik: dobre vyjadrený, predovšetkým u samcov, svalnatý, dlhý a vysoký, s dobre vyjadreným prechodom k chrbátu.

Chrbát: rovný, široký, dobre osvalený, dĺžka je okolo ½ dĺžky od kohútiku ku koreňu chvosta.

Bedrá: krátke, široké, osvalené a mierne klenuté

Zadok: strednej dĺžky, široký, dobre osvalený, mierne klesajúci smerom ku koreňu chvosta. Výška na kohútiku presahuje výšku zadku o 1-2 cm

Hrudník: hlboký, dlhý, široký, dobre vyvinutý, hrudný kôš sa rozširuje smerom dozadu. Falošné rebrá sú dlhé. Spodná časť hrudníku je v úrovni lakťov alebo mierne pod. Predhrudie mierne presahuje ramenný kĺb.

Spodná línia a brucho: brucho je mierne vtiahnuté.

CHVOST: silný pri koreni a nasadený vysoko. Prirodzený chvost je nesený esovite prehnutý alebo zatočený do mierneho kruhu, ktorý začína v poslednej tretine chvosta. V pozore je chvost vztýčený v rovine chrbta alebo mierne nad. V kľude zvesený. Tradične kupírovaný chvost sa stále objavuje v krajine pôvodu a v krajinách, kde to nie je zakázané zákonom. Prirodzený a kupírovaný chvost sú rovnocenné.

KONČATINY:

HRUDNÉ KONČATINY:

Celkový vzhľad: Predlaktia sú rovné so silnými kosťami. Pri pohľade spredu rovnobežné a nie príliš pri sebe. Pri pohľade zo strany sú predlaktia rovné.

Plece: Lopatka je dlhá, správne uložená dozadu, s nadlaktím tvorí uhol 100°. Dobre osvalené.

Nadlaktie: Dlhé a silné

Lakeť: správne pasujúci, nevytáča sa ani von ani sa nevtáča dovnútra.

Nadprstie: strednej dĺžky, široké, silné

Predná laba: veľká, zaoblená, klenuté prsty, objemné a silné vankúšiky, pazúry akejkoľvek farby.

ZADNÉ KONČATINY:

Celkový vzhľad: Při pohľade zozadu rovné a rovnobežné, postoj mierne širší ako u predných končatín.

Stehno: široké, stredne dlhé a silne osvalené.

Koleno: nevytáča sa ani von ani sa nevtáča dovnútra. Zauhlenie kolena je stredné.

Holeň: takmer rovnakej dĺžky ako stehno

Pätový kĺb: stredné zauhlenie

Nadprstie: veľmi silné, strednej dĺžky, bez paspárkov.

Zadné laby: vyvážené, prsty klenuté, vankúšiky sú objemné a silné, pazúry akejkoľvek farby.

CHOD / POHYB: dobre vyvážený a pružný. Klus voľným pohybom hrudných končatín s veľkým drajvom od panvových končatín. Horná línia je v pohybe rovná a pevná. Všetky kĺby sa pohybujú bez námahy. Zauhlenie zadných končatín je viac markantné v postoji.

KOŽA: silná, dostatočne elastická, voľne ležiaca ako prevencia zranenia v boji s predátormi.

OSRSTENIE:

Srsť: Dostatočná, rovná krycia srsť a dobre vyvinutá podsada. Srsť na hlave a prednej strane končatín je krátka a hustá. Srsť na kohútiku je často dlhšia. Ochranná srsť môže byť krátka alebo trochu dlhšia. V závislosti na dĺžke vonkajšej srsti môže být srsť buď krátka (3 – 5 cm) pokrývajúca celé telo, alebo dlhšia (7 – 10 cm), ktorá tvorí hrivu na krku, strapce za ušami a vlajky na zadnej strane končatín a chvosta.

Farba: Akákoľvek; mimo vrodenej modrej a vrodenej hnedej v akejkoľvek kombinácii a čierneho plášťa na trieslovej.

VEĽKOSŤ A VÁHA:

Kohútiková výška: Psi: minimum 70 cm

Feny: minimum 65 cm

Veľká veľkosť je žiadaná, ale proporcie musia zostať zachované

Váha: Psi: minimum 50 kg

Feny: minimum 40 kg

VADY:

Každá odchýlka od vyššie menovaných bodov sa musí posudzovať ako vada, ktorej hodnotenie musí byť v presnom pomere k jej stupni závažnosti a k jej vplyvu na celkový zdravotný stav a pohodu psa.

 Mierne odchýlky od typu plemena

 Feny so samčím výrazom

 Zaoblená lebka, úzka papuľa a úzka dolná čeľusť, malý nos

 Oči šikmo alebo príliš pri sebe uložené, voľné očné viečka

 Vysoko nasadené uši

 Tenké alebo voľne visiace pysky

 Prestavaný zadok, Mierne krátky zadok

 Úzky front

 Prehnané uhlenie panvových končatín

 Otvorené laby alebo dlhé prsty

 Vysoká akcia predných končatín, mierne nevyvážený pohyb

 Veľmi krátka srsť

ZÁVAŽNÉ VADY:

 Závažné odchýlky od požadovaného typu a stavby

 Nohatý vzhľad, ľahká stavba kostí, mäkké svaly

 Príliš svetlé oči, vystupujúce oči

 Zvažujúca sa horná línia

 Zadok značne vyšší než kohútik

 Úzky, krátky a strmý zadok

 Prirodzene zakrpatený alebo skrútený chvost

 Záprstie príliš vysoké, prešľapnuté

 Zadné končatiny nasadené príliš pod telom

 Kohútiková výška menšia o 2 a viac cm ako stanovené minimum

DISKVALIFIKUJÚCE VADY:

 Agresívní alebo príliš bojazliví psi

 Akýkoľvek pes jasne vykazujúci telesné alebo povahové abnormality by mal byť diskvalifikovaný.

 Bojácny, príliš vzrušený

 Pes samec samičieho typu

 Podkus alebo značný predkus

 Rôznofarebné oči, modré alebo zelené oko, škúlenie

 Voľné kĺby

 Akékoľvek kombinácie s genetickou hnedou alebo s vrodenou modrou farbou

 Barva trieslová s výrazným čiernym plášťom

 Kučeravá alebo mäkká srsť

 Nevyvážený pohyb

Poznámka: všetci psi musia mať dve viditeľné normálne vyvinuté varlatá úplne zostúpené v miešku.