SKÁaRO


Slovenský klub ázijských a ruských ovčiakov

2022

27.Klubová výstava s udeľovaním titulu CAC / CAJC - 17.9.2022

Vážení vystavovatelia, milí účastníci 27. Klubovej výstavy SKÁaRO v Podskalí, opäť sme strávili spolu jeden parádny aziatkársky deň a ja sa Vám chcem v mene výstavného teamu všetkým…


21. Stredoeurópska špeciálna výstava SKÁaRO - 23.4.2022 Senec

Vážení vystavovatelia a návštevníci 21. Stredoeurópskej špeciálnej výstavy SKÁaRO,dovoľte nám poďakovať sa Vám za Vašu účasť na klubovej výstave, za predvedenie Vašich zverencov či odchovancov v…