SKÁaRO


Slovenský klub ázijských a ruských ovčiakov

26. Klubová výstava SKÁaRO, 9.10.2021, Masarykov dvor, Vígľaš

Vážení vystavovalia 26. Klubovej výstavy SKÁaRO !
Aj touto cestou by sme sa chceli veľmi pekne poďakovať všetkým účastníkom klubovej výstavy za hojnú účasť a trpezlivosť pri zdržaní počas registrácie, ktoré nastalo v dôsledku dodržiavania opatrení platných v mieste výstavy.
Poďakovanie patrí rozhodcom FCI p. Poline Simić /SRB a p. Martinovi Šipkovskému, ktorí prijali pozvanie na posudzovanie 26. KV SKÁaRO.
Veľké poďakovanie patrí generálnemu sponzorovi HAPPY DOG, sponzorom TAURIS, DOGGO a ALAVIS,ako ďalším sponzorom 26. KV SKÁaRO.
Ďakujeme prevádzkovateľom a zamestnancom Penziónu Masarykov dvor vo Vígľaši za vysokú úroveň ubytovania a reštauračného zariadenia, poskytnutie vonkajších a vnútorných priestorov pre potreby 26. KV SKÁaRO.
Poďakovanie patrí aj veterinárnemu dozoru, ktorý na výstave zabezpečoval p. MVDr. Jakub Nemček zo Zvolena.
Ruku k dielu pridali aj študenti UVLF Košice, ktorí v rámci svojej praxe prišli na výpomoc výstavnému výboru.
Ďakujeme sponzorovi TYLLAFARM za občerstvenie pre účastníkov 26. KV SKÁaRO v predvečer výstavy.
Záverom chceme poďakovať všetkým, ktorí sa akokoľvek pričinili o úspešný priebeh 26. KV SKÁaRO počas celej doby trvania výstavy. Veríme, že táto kynologická akcia sa väčšine účastníkov páčila, ak boli nejaké nedostatky, odpravedlňujeme sa za ne ( bez toho žiadna akcia nie je). Dúfame, že úroveň tejto výstavy sa stane do budúcna tradíciou a že sa opäť stretneme v príjemnej atmosfére na ďalších výstavách SKÁaRO.
S pozdravom riaditelia 26. KV SKÁaRO a výstavný výbor.

Výsledky 26. Klubovej výstavy SKÁaRO sa nachádzajú v dokumentoch nižšie, fotografie budú pribúdať postupne.
-Admin-

Fotogaléria Vígľaš - suky

Tu si môžete pozrieť fotografie vystavovaných súk na klubovej výstave vo Vígľaši.Fotografie sú s popismi pre lepšiu orientáciu.VÝSLEDKY 26. KLUBOVEJ VÝSTAVY SKÁaRO, 9.10.2021 VígľašSUKY/FEMALE -…


Fotogaléria Vígľaš - psy

Prinášame Vám fotogalériu vystavovaných psov:VÝSLEDKY 26. KLUBOVEJ VÝSTAVY SKÁaRO, 9.10.2021 Vígľaš PSY/MALE - TRIEDA MLADŠÍ DORAST / MINOR PUPPY CLASS 1. OGON SVYATOGO ELMA OKTAVIAN .........…


Prílohy:


propozicie_skaaro-kv-10_2021.docx vysledky_kv_viglas_2021.pdf