SKÁaRO


Slovenský klub ázijských a ruských ovčiakov

z Nových Košarísk

z Nových Košarísk

Sme malá rodinná chovná stanica.