SKÁaRO


Slovenský klub ázijských a ruských ovčiakov

ARKO Dra- šaj Assad

Plemeno:
Pohlavie:
Pes
Dátum narodenia:
07.09.2018
Číslo zápisu:
098139
Matka:
Turkmen- Assad CHALYA
Otec:
Rudina 513
Chovateľ:
Peter Králik
Výška v kohútiku:
79
Majiteľ:
Peter Králik, peterfkralik@gmail.com
Chránený názov:
-

Galéria