SKÁaRO


Slovenský klub ázijských a ruských ovčiakov

Súhrnné info z VČS SKÁaRO dňa 9.4.2022

Vážení členovia klubu, 

Chceme sa poďakovať tým z Vás, ktorí si našli čas a zúčastnili sa Výročnej členskej schôdze, konanej v Tlmačoch 9.4.2022. Rovnako ďakujeme za Vašu dochvíľnosť, vytvorenie pokojnej atmosféry a za konštruktívnu diskusiu počas celej schôdze. Veríme, že v rovnakom konštruktívnom duchu sa budú niesť aj ďaľšie stretnutia členov, či už na schôdzach alebo na klubových akciách. 

VČS schválila plán činnosti na roky 2022 a 2023 a zvolila nový výbor klubu, predsedom klubu sa stal Mgr. Rastislav Neu, ktorý na tomto poste vystriedal p.Šajbena, tajomníkom klubu sa stal p.Radošovský, poradcom chovu naďalej ostáva p.Tlčina, o financie klubu sa aj naďalej bude starať p.Vargová Edina a administrátorskú robotu ohľadne členov, výstav a klubového webu má naďalej na starosti Mgr. Matejčíková. Gratulujeme pánovi Neuovi k zvoleniu do funkcie predsedu klubu, prajeme celému výboru veľa úspechov v práci pre rozvoj klubu a p.Šajbenovi ďakujeme za jeho doterajšiu prácu pre klub, v ktorej bude pokračovať ako člen Kontrolnej a revíznej komisie.

Zápisnica z VČS bude zverejnená v sekcii pre členov klubu.

admin