SKÁaRO


Slovenský klub ázijských a ruských ovčiakov

Sponzor 27. Klubovej výstavy - firma Likavčan

Tak ako každoročne, aj tento rok nám firma Likavčan poskytla krásne ceny pre víťazov :)