SKÁaRO


Slovenský klub ázijských a ruských ovčiakov

SKÁaRO PF 2023

Prajeme Vám veselé oslavy Nového Roka, veľa elánu a radosti do všetkých Vašich plánov, pevné zdravie pre dvojnohých i štvornohých členov Vašej svorky a mnoho chovateľských úspechov!

Klub SKÁaRO