SKÁaRO


Slovenský klub ázijských a ruských ovčiakov

Priekupníci psov a ich nekalé praktiky.

Vážení chovatelia,
Českou republikou rezonuje správa, keď súd potrestal odňatím slobody priekupníčku psov. AJ keď sa tak stalo za hranicami, je veľký predpoklad, že pod drobnohľad sa dostanú aj naše, slovenské kluby.
Niektoré chovateľské kluby avízujú, že sa ich členmi snažia byť osoby, ktoré sú obchodníkmi so psami. Preto sme dostali odporučenie dôsledne si preveriť aktivity záujemcov o členstvo v klube a nedovoliť, aby množitelia a priekupníci zneužívali klub na svoje aktivity, ktoré vrhajú zlý tieň nielen na náš klub, ale aj na organizovanú kynológiu. Náš "najvyšší zákon", Stanovy SKJ, v čl. 2 ods. 3 uvádzajú: "SKJ a právnické osoby (vrátane ich členov občanov) v nej združené nemôžu akoukoľvek formou realizovať alebo podporovať priekupníctvo psov. Tým sa rozumie najmä chov psov za účelom ďalšieho predaja prostredníctvom priekupníkov, nákup psov za účelom ďalšieho predaja, nečistokrvné rozmnožovanie psov bez preukazu pôvodu, chov psov bez dodržiavania klubových, SKJ a FCI predpisov." V čl. 7. odst. 16. je uvedené: "Neumožniť členstvo chovateľom spolupracujúcim s obchodníkmi, priekupníkmi so psami v oblasti chovu, nákupu a predaja psov ako aj obchodníkom a priekupníkom so psami."
Únia kynologických klubov nás vyzýva: "Nenechajme si zničiť našu doterajšiu dlhoročnú prácu tým, že umožníme členstvo ľuďom, ktorí hľadajú v našich kluboch legalizáciu svojich záujmov."
Chceme Vás upozorniť na rešpektovanie tohoto nariadenia vo Vašom vlastnom záujme.