SKÁaRO


Slovenský klub ázijských a ruských ovčiakov

Predstvujeme Vám našich rozhodcov: NEU RASTISLAV

Pána Neua väčšine z nás netreba nejak zvlášť predstavovať, je to chovateľ, dlhoročný aktívny člen výboru klubu, posledné dve funkčné obdobia zastáva post predsedu nášho klubu. Sme radi, že sa kynológii venuje nielen po chovateľskej stránke, ale že ako rozhodca FCI aktívne participuje na dianí v kynológii aj na úrovni našich nadriadených štruktúr a je tak hlasom nášho plemena voči našim nadriadeným organizáciám. Čo nám o sebe povedal on sám?


Kynológii sa venujem od roku 2010, keď som si zadovážil sučku stredoázijského ovčiaka menom “Heidy Gara Chan”. Spočiatku to mal byť len strážca a priateľ, ale plemeno som si tak zamiloval, že som sa rozhodol kráčať chovateľskou cestou a z mladej “GaraChanky” sa stala zakladateľka mojej FCI chovateľskej stanice “Rasben Turuk”, založenej o dva roky neskôr v roku 2012. Z Heidy sa stala šampiónka Slovenska, Maďarska, Čiernej Hory, Bosny a Hercegoviny. Jej potomkovia zožali významné úspechy v mnohých krajinách a tiež aj v krajine pôvodu.

 

Postupom času som sa začal angažovať na klubovej úrovni v Slovenskom klube ázijských a ruských ovčiakov a taktiež som sa zapojil do vzdelávania adeptov na rozhodcov. V roku 2023 som úspešne zložil záverečné skúšky pre svoje prvé a srdcu najbližšie plemeno stredoázijský ovčiak.