SKÁaRO


Slovenský klub ázijských a ruských ovčiakov

Pokyny pre importy a exporty od poradcu chovu:

Vážení členovia, chovatelia klubu SKÁaRO,
V prípadoch importovaných zvierat ako aj v prípadoch exportu kedy si šteniatka od Vás kúpia chovatelia z iného štátu, t.j. mimo SR je potrebné postupovať podľa platných predpisov ÚKK a SKJ. Tlačivá, ktorými v prípadoch importu ( dovozu šteňaťa z iného štátu) musíte žiadať ÚKK o zápis čísla SPKP ako aj tlačivo a postup pri vystavení exportného preukazu pôvodu v prípade, že ste predali šteniatko do zahraničia nájdete na webstránke ÚKK.
Pripájam link ÚKK s postupmi a formulármi k importu aj exportu. Nájdete tam aj iné potrebné tlačivá.
http://www.unkk.sk/phpmenu.php?s=16

Prajem pekný víkend