SKÁaRO


Slovenský klub ázijských a ruských ovčiakov

Metodické usmernenie na vykonávanie kontrol

Uznesením VČS zo dňa 6.9.2019 bol dokument ÚKK "Metodické usmernenie na vykonávanie kontrol" prijatý do interných predpisov klubu. 

Prílohy:


metodicke_usmernenie_na_vykonavanie_kontrol.pdf