SKÁaRO


Slovenský klub ázijských a ruských ovčiakov

Informácia o platnosti novej vyhlášky 283/2020

Chceme informovať našich členov i všetkých chovateľov, že od 15.10.2020 do platnosti vstúpila  vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR zo dňa 6.10.2020 o ochrane spoločenských zvierat, požiadavkách na odchyt túlavých zvierat a požiadavkách na karanténne stanice a útulky pre zvieratá, 

ktorá ukladá viaceré nové povinnosti držiteľom spoločenských zvierat.

Odporúčame naštudovať si túto vyhlášku, hlavne paragraf 3, ktorý hovorí o požiadavkách na chovné zariadenia pre spoločenské zvieratá, a paragraf 4, ktorý určuje osobitné požiadavky na ochranu psov a ich chovné zariadenia.