SKÁaRO


Slovenský klub ázijských a ruských ovčiakov

22. Stredoeurópska špeciálna výstava SKÁaRO 22.4.2023


Vážení členovia klubu i ostatní vystavovatelia a návštevníci kluboviek,
ďakujeme Vám za Vašu účasť na 22. Stredoeurópskej špeciálnej výstave Slovenského Klubu Ázijských a Ruských Ovčiakov, ktorá sa konala dňa 22.4.2023 v Liptovskej Štiavnici pri Ružomberku v rekreačnom areáli Chalúpkovo,

Hlavný arbiter: Vážená rozhodkyňa Zanna Zarina, majiteľka známej chovateľskej stanice NARDICUM, ktorá je svojimi odchovmi SAO dobre známa všetkým aziatkárom.
Druhým posudzovateľom bol medzinárodný rozhodca, vážený pán Ferenc Gröschl z Maďarska.

Dúfame, že umiestnenie výstavy na Liptov, do stredu Slovenska Vás všetkých potešilo!

Prílohy:


propozicie_22th_sev_skaaro_2023.docx