SKÁaRO


Slovenský klub ázijských a ruských ovčiakov

Stanovy klubu

V prílohe nájdete aktualizované Stanovy klubu, schválené na Výročnej členskej schôdzi, konanej dňa 6.9.2019 v Radave, penzión Lagáň,

registrované na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prílohy:


stanovy_skaaro_2019_schvalene_vcs_6.9.2019.pdf