SKÁaRO


Slovenský klub ázijských a ruských ovčiakov

Stanovy klubu

Platné Stanovy klubu registrované na MV SR (v prílohe nižšie).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prílohy:


stanovy_s_peciatkou.pdf