SKÁaRO


Slovenský klub ázijských a ruských ovčiakov

Prihláška

V prípade záujmu o členstvo vyplňte túto prihlášku:


Som majiteľom plemena: *