SKÁaRO


Slovenský klub ázijských a ruských ovčiakov

Pravidlá udeľovania titulu Klubový šampión

Pravidlá udeľovania titulov KLUBOVÝ ŠAMPIÓN:


Titul „Klubový šampión mladých“ sa udeľuje:

- Ak pes alebo suka získali na výstave Najlepší mladý v plemene, (Junior BOB)
- Ak pes/suka získali minimálne 2x CAJC na KV, od dvoch rôznych rozhodcov, na výstave usporiadanej SKÁaRO.
- Jeden z dvoch potrebných CAJC sa môže nahradiť jedným CAC, ak ho získal pes vo veku do 24 mesiacov. Tento CAC sa už nemôže započítať do CAC potrebných pre udelenie KŠ.

Titul „Klubový šampión“ sa môže udeliť:

- Ak pes/suka získali minimálne 2x CAC od dvoch rôznych rozhodcov na výstavách usporiadaných SKÁaRO.
- Jeden CAC z dvoch potrebných môže byť nahradený troma res. CAC z KV.
Titul „Klubový veterán šampión“ sa môže udeliť:
Ak pes/suka získali minimálne 2x V1 na KV v triede veteránov, od dvoch rozhodcov, na výstave usporiadanej SKÁaRO.
KŠM a KŠ neoprávňuje pre zaradenie psa alebo suky do triedy šampiónov.

Vyplnenú žiadosť KŠM a KŠ posielajte na adresu tajomníčky klubu.
K vyplnenej žiadosti treba priložiť fotokópiu preukazu o pôvode psa. Podmienkou priznania titulov je zaslanie kvalitnej fotografie jedinca.
Poplatok za KŠM, KŠ, je 7 € splatný vopred na účet klubu SKÁaRO.

Na titul Šampión klubu SKÁaRO má nárok jedinec ktorý získal CAC na klubovej výstave aj v kombinácii z titulom získaným na Svetovej alebo Európskej klubovej výstave WCCSDC, Európskej klubovej výstave MSP.

Nárok na titul Šampión klubu SKÁaRO majú psi a suky od výstavnej sezóny 2015.

Prílohy:


Pravidlá udeľovania titulu Klubový šampión