SKÁaRO


Slovenský klub ázijských a ruských ovčiakov

Pravidlá udeľovania titulu Klubový šampión

Pravidlá udeľovania titulov

KLUBOVÝ ŠAMPIÓN

 

 

Titul „Klubový šampión mladých“ sa udeľuje:

 - Ak pes alebo suka získali na Medzinárodnej alebo národnej výstave Najlepší mladý v plemene BOJ (Junior BOB) v kombinácii s 1x CAJC na klubovej alebo špeciálnej výstave usporiadanej SKÁaRO.

- Ak pes/suka získali minimálne 2x CAJC, od dvoch rôznych rozhodcov, na klubovej alebo špeciálnej výstave usporiadanej SKÁaRO.

- Jeden z dvoch potrebných CAJC sa môže nahradiť jedným CAC, ak ho získal pes vo veku do 24 mesiacov. Tento CAC sa už nemôže započítať do CAC potrebných pre udelenie titulu "Klubový šampión".

 

Titul „Klubový šampión“ sa môže udeliť:

 

- Ak pes/suka získali minimálne 2x CAC od dvoch rôznych rozhodcov na klubovej alebo špeciálnej výstave usporiadanej SKÁaRO.

- Jeden CAC z dvoch potrebných môže byť nahradený troma Res. CAC z klubovej výstavy SKÁaRO.


Titul „Klubový veterán šampión“ sa môže udeliť:

 - Ak pes/suka získali minimálne 2x V1 v triede veteránov, od dvoch rozhodcov, na klubovej alebo špeciálnej výstave usporiadanej SKÁaRO. Získanie titulu KŠM, KŠV a KŠ neoprávňuje zaradenie psa alebo suky do triedy šampiónov.

 

Vyplnenú žiadosť o udelenie titulu „Klubový šampión mladých“ , „Klubový šampión“ a „Klubový veterán šampión“ posielajte elektronicky na adresu tajomnik.skaaro@gmail.com


K vyplnenej žiadosti treba priložiť:

- fotokópiu preukazu o pôvode psa,

- fotokópiu posudkových listov,

- Podmienkou priznania titulov je zaslanie kvalitnej fotografie jedinca.


Poplatok za udelenie titulu KŠM, KŠ, KVŠ je 7 € splatný vopred na účet klubu SKÁaRO.


Na titul Šampión klubu SKÁaRO má nárok jedinec, ktorý získal CAC na klubovej výstave aj v kombinácii s titulom získaným na Svetovej alebo Európskej klubovej výstave WCCSDC,


Nárok na titul Šampión klubu SKÁaRO majú psi a suky od výstavnej sezóny 2015.


Prílohy:


ziadost_klubovy_sampion.pdf podmienky_udelenia_titulu_sampion_klubu_skaaro.pdf