SKÁaRO


Slovenský klub ázijských a ruských ovčiakov

Oboznámenie dotknutých osôb a Organizačná smernica k spracúvaniu a ochrane osobných údajov


Prílohy:


skaro_oboznamenie_dotknutych_osob___dokument_microsoft_wordu.pdf skaro_organizacna_smernica_k_spracovaniu_ou___dokument_microsoft_wordu.pdf