SKÁaRO


Slovenský klub ázijských a ruských ovčiakov

Fotogaléria SAO

Posudzovala Yulia Ovsjanukov - Rusko