SKÁaRO


Slovenský klub ázijských a ruských ovčiakov

Etický kódex

Uznesením VČS zo dňa 6.9.2019 bol Etický kódex chovateľa prijatý do interných predpisov klubu. Žiadame všetkých členov, aby sa oboznámili s obsahom dokumentu a riadili sa ním.

Prílohy:


eticky_kodex.pdf