SKÁaRO


Slovenský klub ázijských a ruských ovčiakov

27.Klubová výstava s udeľovaním titulu CAC / CAJC - 17.9.2022

Vážení vystavovatelia, milí účastníci 27. Klubovej výstavy SKÁaRO v Podskalí,

opäť sme strávili spolu jeden parádny aziatkársky deň a ja sa Vám chcem v mene výstavného teamu všetkým poďakovať za Vašu účasť, za to, že ste prihlásili svojich zverencov na klubovku a prišli ste si zasúťažiť v brutálnej konkurencii, kde získať umiestnenie je veľmi ťažké vzhľadom na vysokú obsadenosť tried a s tým súvisiacu vysokú koncentráciu exteriérovo kvalitných jedincov. Na naše klubové výstavy sa snažíme vždy získať kvalitných, erudovaných rozhodcov, aby bolo pre čo prihlásiť sa na klubovku, avšak mám dojem, že rozhodcovia, ktorí posudzovali septembrovú klubovku v Podskalí - pani Beata Petkevich a pán András Vinnai - posunuli túto laťku o hodný kus dohora, tak kvalitne a objektívne posúdená výstava ma neskutočne teší a teší ma, že i Vy to vnímate rovnako - toľko pozitívnych ohlasov na posudzovanie aj na rozhodcov samotných od návštevníkov i samotných vystavovateľov si nepamätám za x rokov. Ďakujem za každý jeden pozitívny ohlas, za každú pochvalu či už výberu areálu alebo rozhodcov, je to pre nás ocenenie snahy a mravenčej práce celého teamu ľudí s cieľom zorganizovať a zabezpečiť pre Vás skvelú a nezabudnuteľnú akciu, na ktorú budete dlho v dobrom spomínať. Ďakujem i za každú pripomienku, to tiež pomáha posúvať veci dopredu a nabudúce sa vyvarovať drobných nedostatkov. Ďakujem za každú pomocnú ruku, za ľudí, čo nám pomohli pripraviť areál a kruhy a makali s nami v sobotu do neskorej noci i skoro ráno pred výstavou, ste frajeri, chalani, ďakujeme pekne! Ďakujem Bohdanke za neoceniteľnú pomoc vo výstavnej kancelárii, ďakujem Hanke Chudomelovej za tlmočenie z ruštiny, vďaka Tebe sú posudky presné a podrobné, také, ako majú byť, ak majú byť užitočné pre majiteľov. Ďakujem Edine za bravúru, s akou sa zhostila funkcie vedúcej kruhu a zároveň zvládala tlmočiť pánovi rozhodcovi, radosť bola pozerať, ako plavne vám ide robota od ruky. Ďakujem našim zapisovateľkám Zuzke a Soničke, ste hrdinky dňa, vďaka vám majú vystavovatelia detailné a podrobné posudky na svojich saoškov. Veľká vďaka patrí našim rozhodcom, pani Beate Petkevich a pánovi Andrásovi Vinnaiovi za ich prácu, za snahu a znalosti, ktoré obaja majú a ktoré dokázali uplatniť pri posudzovaní v kruhoch a výbere víťazov, každý jedinec dostal podrobný posudok a na stupienky víťazov boli vybraní jedinci čestne a nestranne a mňa neskutočne teší, že tento názor zdieľa drvivá väčšina návštevníkov výstavy.

Chcem sa poďakovať aj našim sponzorom - firme Husse, švédskemu výrobcovi superprémiového krmiva, firme MS keramik, ktorá nám pre víťazov darovala famózne misky pre psov, farme Likavčan za parádne darčekové koše pre víťazov, plné syrových špecialít, Miške Zaťovičovej za nádherné tabuľky do cien pre víťazov a v neposlednom rade celému organizačnému teamu, bez Vás by to nešlo, ďakujem pekne!

Výsledky klubovky sú už uverejnené na našom webe, postupne budem pridávať fotky, ktoré pre nás pripravil vynikajúci fotograf pán Martin Odráška, dobre známy svojimi parádnymi fotografiami v celom kynologickom svete, tak verím, že sa z nich budete všetci tešiť.

V prílohe nájdete aj dojmy z výstavy priamo očami našej rozhodkyne Beaty Petkevich :)


Prílohy:


propozicie_27th_kv_skaaro_2022.docx vysledky_27_kv_podskalie_17_september_2022.docx Hodnotenie výstavy pani rozhodkyňou B. Petkevich