SKÁaRO


Slovenský klub ázijských a ruských ovčiakov

25. Klubová výstava SKÁaRO, 5.9.2020

Vážení vystavovatelia a účastníci 25. Klubovej výstavy SKÁaRO!
Dovoľte, aby sme sa touto cestou v mene výboru SKÁaRO a výstavného výboru  poďakovali Vám všetkým za hojnú účasť, príjemnú atmosféru a dodržiavanie pokynov po dobu trvania výstavy.

Výsledky výstavy nájdete publikované nižšie.

Gratulujeme víťazom 25. KV SKÁaRO a veríme, že tým, ktorým sa nezadarilo podľa ich predstáv na tejto výstave sa zadarí na niektorej z ďalších klubových výstav.

Poďakovanie patrí aj generálnemu sponzorovi výstavy firme HAPPY DOG, sponzorovi cien pre súťaž BEST SLOVAK , ako aj tým, ktorí čímkoľvek prispeli k  úrovni výstavy.

Taktiež ďakujeme členom klubu, ktorí aj keď neboli vo výstavnom výbore, nezištne pomáhali ako pred, tak aj po výstave.

Veľká vďaka patrí aj rozhodcovi FCI p.  Milanovi Bírošovi, predsedovi Moloss Clubu, ktorý niekoľko hodín pred výstavou prijal naše pozvanie na posudzovanie, aby sa výstava mohla vôbec konať po tom, čo pôvodne delegovaný rozhodca p. Igor Matyuk z Ukrajiny oznámil vo štvrtok poobede, že nebude môcť napriek svojmu enormnému úsiliu prekročiť hranice kvôli nariadeným protipandemickým opatreniam.
Poďakovanie patrí aj Veterinárnej poliklinike v Nových Zámkoch, konkrétne MVDr. Andrejovi Alaxovi za veterinárny dozor.
Taktiež ďakujeme personálu Penziónu Lagáň za kompletný servis, ktorý poskytol počas trvania  našej výstavy ( ubytovanie, strava, príprava vonkajších a vnútorných  priestorov na výstavu,....).

Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli na zbierku chorému dievčatku Lívii, ktorá tak veľmi potrebuje finančnú pomoc pre šancu na život. Vyzbierala sa spolu čiastka 326,70 Eur, ktorá bola poukázaná na transparentný účet uvedený v katalógu a na webe. Zbierka bude pokračovať aj na 19. Stredoeurópskej špeciálnej výstave SKÁaRO v Pezinku, ktorá sa uskutoční dňa 14.11.2020.

Oficiálne fotky, ktoré pre klub zhotovuje J Foto budú zverejnené koncom týždňa.

Tešíme sa na ďalšiu výstavu 14.11.2020 v Pezinku Areál zdravia Rozálka,  kde sa opäť stretneme s našimi psíkmi a sučkami v priateľskej výstavnej atmosfére. 

Prílohy:


vysledky_skaaro_09_2020.rtf zjoma.jpg