SKÁaRO


Slovenský klub ázijských a ruských ovčiakov

23. KLUBOVÁ VÝSTAVA SKÁaRO

ONLINE PRIHLASOVANIE SPUSTENÉ.....
www.clubdogshow.sk
Keďže ide o nový systém na prihlasovanie na KV je nutné sa zaregistrovať a tiež nahrať údaje o psoch. Členovia klubu SKÁaRO nezabudnite v kolónke/ MOJE ÚDAJE/ si označiť členstvo v klube, kvôli výške poplatku za výstavu. Klubová výstava je sviatkom nás všetkých , a preto veríme že ho účasťou podporíte v čo najväčšom počte, či ako vystavovatelia , alebo chovatelia našeho krásneho plemena....
Tešíme sa na Vás...

Uzávierky:
1. uzávierka - do 27.07.2018
2. uzávierka - do 24.08.2018
3. uzávierka - do 07.09.2018

Propozície - Proposition

Prílohy:


22_9_2018_banarka_propozicie.doc