SKÁaRO


Slovenský klub ázijských a ruských ovčiakov

19. Stredoeurópska špeciálna výstava stredoázijských ovčiakov

Vážení členovia klubu, vážení vystavovatelia,

začiatkom februára 2020 sme Vás pozývali na 19. Stredoeurópsku špeciálnu výstavu klubu SKÁaRO, ktorá sa mala konať v prekrásnom prostredí Malých Karpát v meste Pezinok. Na výstavu prijali pozvanie posudzovať vážené rozhodkyne p. Natalia Šabalina RU. (Istochnik Fortuny) a p. Beata Petkevich LT.

Protipandemické opatrenia na Slovensku a narastajúci počet chorých nám zmaril plány na výstavu v máji, rozhodli sme sa preto Stredoeurópsku výstavu SKAaRO, ktorá sa mala konať 9.5.2020 presunúť na neskôr, na čas, keď už bude Slovensko opäť bez reštrikcií a obmedzení. Náhradný termín bol stanovený na 14.11.2020 na tom istom mieste, v Areáli zdravia Rozálka v Pezinku.

Z dôvodu protipandemických opatrení však nebolo možné 19. SEŠV zorganizovať ani v náhradnom termíne, bola preto presunutá na 20.3.2021.


Prílohy:


propozicie_19th_stredoeuropska_vystava_skaaro.pdf