SKÁaRO


Slovenský klub ázijských a ruských ovčiakov

19. Stredoeurópska špeciálna výstava stredoázijských ovčiakov

English follows Slovak:


Vážení členovia klubu, vážení vystavovatelia,

začiatkom februára sme Vás pozývali na 19. Stredoeurópsku špeciálnu výstavu klubu SKÁaRO, ktorá sa mala konať v prekrásnom prostredí Malých Karpát v meste Pezinok. Na výstavu prijali pozvanie posudzovať vážené rozhodkyne p. Natalia Šabalina RU. (Istochnik Fortuny)
a p. Beata Petkevich LT.

Žiaľ, súčasná situácia na Slovensku a narastajúci počet chorých však poukazuje na to, že optimistické predpovede konca krízy už v apríli sa nepotvrdili, rozhodli sme sa preto Stredoeurópsku výstavu SKAaRO, ktorá sa mala konať 9.5.2020 presunúť na neskôr, na čas, keď už bude Slovensko opäť bez reštrikcií a obmedzení. Náhradný termín bude určený po odznení súčasnej situácie a budete o ňom informovaní dostatočne vopred.

Vystavovatelia, ktorí uhradili výstavné poplatky a prajú si ich použiť na náhradný termín, nemusia robiť nič, úhrada aj prihláška im ostáva v platnosti. Tí vystavovatelia, ktorí si prajú zvieratá odhlásiť, kontaktujte nás prosím e-mailom, výstavné poplatky Vám budú v plnej výške vrátené na účet.


S pozdravom
Slovenský klub ázijských a ruských ovčiakov


Dear club members, dear exhibitors,


current situation in Slovakia and increasing number of sick citizens unfortunately shows that optimistic forecasts doesn´t come real, thatswhy we decided move our exhibition date on time, when our country will be without restriction. Alternate term will be set after consolidation of current situation and you will be inform sufficiently in advance.

Exhibitors, who already payed the entry fees and wish to use them for alternate term can simply let the money at our account, the application form will stay valid. Those exhibitors, who prefferrs to cancel the application, please contact us via e-mail, exhibition fees will be refunded back on your account.


With best regards,
Slovenský klub ázijských a ruských ovčiakov

Vážení členovia klubu, vystavovatelia, chovatelia, majitelia a priaznivci plemena Stredoázijský ovčiak.
Slovenský klub Ázijských a Ruských ovčiakov si Vás dovoľuje pozvať na 19. Stredoeurópsku špeciálnu výstavu klubu SKÁaRO, ktorá sa bude konať v prekrásnom prostredí Malých Karpát v meste Pezinok.
Pozvanie posudzovať prijali vážené rozhodkyne p. Natalia Šabalina RU. (Istochnik Fortuny)
a p. Beata Petkevich LT.

Propozície sú v prílohe.

Prihlasovanie je spustené tradične prostredníctvom portálu www.clubdogshow.sk

Prílohy:


propozicie_19th_stredoeuropska_vystava_skaaro.pdf