SKÁaRO


Slovenský klub ázijských a ruských ovčiakov

17. Stredoeurópska špeciálna výstava SKÁaRO 14.4.2018

 Výsledky

Foto SAO


Foto KAO


Foto MSP