SKÁaRO


Slovenský klub ázijských a ruských ovčiakov

Zápisnica z VČS 6.9.2019, penzión Lagáň, Radava

Vážení členovia klubu,

prikladáme zápisnicu z výročnej členskej schôdze klubu SKÁaRO, konanej dňa 6.9.2019 v penzióne Lagáň, Radava.

Prílohy:


zapisnica_vcs_06_09_2019.pdf